Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Helsestasjon/Helsestasjon i Marker

Helsestasjon - Marker kommune

07. mars 2017 - 30. juni 2019

INFORMASJON FRA HELSESTASJONEN (16.03.2020)

Velkommen som brukere av Marker helsestasjon

Telefon: 454 03 925 / 466 24 336.
Besøksadresse: Storgt. 60, 1870 Ørje, Marker rådhus 1. etasje.
Postadresse: Postboks 114, 1871 Ørje

Åpningstid :
Alle dager: kl.08.00 - 15.00

Helsestasjonstjenesten er en kommunal tjeneste som skal fremme barn og ungdoms fysiske og psykiske helse, og forebygge sykdom og skade.
Dette er en tjeneste som alle barn har rett til å få og da er det foreldre/foresattes oppgave å påse at de får dette tilbudet.

Barn og unge fra 6-20 år følges opp av skolehelsetjenesten som er en forlengelse av helsestasjontilbudet.

Fysioterapeut og jordmor er også en del av tjenesten.

Vi som jobber på helsestasjonen er:

Åse Arneberg - ledende helsesykepleier i 100 % stilling,Telefon: 45 40 39 25
e.post: ase.arneberg@marker.kommune.no

Elisabeth Klund - helsesykepleier i 80% stilling - tlf. 466 24 336,
E-post: elisabeth.klund@marker.kommune.no

Heidi Berger - sekretær i 20% stilling.

Heidi Pedersen Melleby   - jordmor i 20% stilling
Camilla Bjørby  - fysioterapaut.
 

Helsestasjonstjenesten innebærer:

Oppfølging/hjemmebesøk etter fødsel
Jevnlig oppfølging av barnet førster 1½ (noe sjeldnere fra 2-6 år)
Individuelle samtaler med foreldre/foresatte og barnet
Gruppe-samtaler med foreldre/foresatte og barn på samme alderstrinn
Vaksinasjon av barnet
Kontroll av barnets vekst og trivsel
Kontroll av motorisk-/bevegelse-utvikling
Oppfølging og hjelp når barn blir syke
Nettverks-skapende tiltak som "Åpen helsestasjon" der de som ikke er så godt kjent med andre småbarnsforeldre i kommunen kan treffe andre.

Oversikt over plan for individuell konsultasjon

Individuell konsultasjon - tirsdager og torsdager
1-2 uker - Hjemmebesøk ved helsesykepleier
6 uker - Konsultasjon hos helsesykepleier og lege + vaksine
3 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepeleier + vaksine
3-4  mnd.-gruppe m/fysioterapeut
4 mnd.  - Konsultasjon hos helsesykepleier
5 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier + vaksine
6 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier, lege.
8 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier
10 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier
12 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier og lege + vaksine
15 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier + MMR vaksine
18 mnd.  - Konsultasjon hos helsesykepleier
2 år - Konsultasjon hos helsesykepleier og lege
4 år - Konsultasjon hos helsesykepleier.

Skolestartundersøkelse.
Konsultasjon hos helsesykepeleier, lege og fysioterapeut.


Linker til nasjonalt tilbud om chatte-tjeneste for ungdom

https://www.soschat.no/

https://korspaahalsen.rodekors.no/om-oss/Mail-chat-eller-ring-oss/

http://www.mentalhelse.no/tjenester/hjelpetelefonen/nytt-fra-hjelpetelefonen/chat-med-oss

http://piosenteret.no/pio-ung/hvordan-kan-du-snakke-med-oss

https://ungdomstelefonen.no/

http://www.barsnakk.no/

http://www.rustelefonen.no/