Hjem/Om kommunen/Om Marker/Haldenvassdraget

Haldenvassdraget

Engebreet Soot i Ørje sluser

Haldenvassdragets Kanalselskap

Haldenkanalen, denne spennende vannveien med Nord-Europas høyeste sluseanlegg, Brekke sluser, strekker seg fra Skulerud (Aurskog Høland) i nord til Tistedal (Halden) i syd og består av 5 sjøer, 8 sluser og er 80 km lang. Her kan du paddle eller kjøre båt gjennom idylliske innsjøer og imponerende sluseanlegg. Båtsportkart kan blant annet kjøpes hos Haldenvassdragets Kanalselskap AS og hos bokhandlere i regionen.

Haldenkanalen er den eldste av de to kanalene i Norge, den ble bygget i 1852-1860. I 1861 ble slusene lengst syd ødelagt, og ble gjenbygget i 1877. Ørje og Strømsfoss sluser er fra 1860. Brekke sluser sto ferdig i 1924.
Ved Ørje sluser står det en bauta av kanalbyggeren Engebret Soot som levde fra 1786 til 1859. En dampbåt som var i drift fra 1862 bærer kanalbyggerens navn "DS Engebret Soot". Gjennom tidene har i alt 25 dampbåter trafikkert kanalen, og 6 av disse gamle dampbåtene er fortsatt i kanalen.

Kanalens historie er bevart og dokumenteres av Haldnvassdragets Kanalmuseum som ligger på Ørje Brugs område rett ved Ørje sluser på Ørje.

Ørje sluser. Ferdigbygd 1860. Tre 3 slusekamre, sluseporter av tre som drives manuelt drevet. Samlet slusehøyde 10 meter. Fartøyer på opptill 28 meter lengde og 1,7 meter dyptgående kan passere. Øverst oppe går slusekanalen under E 18. På vestsiden ligger slusevekterboligen.

Strømsfoss er stedet hvor to sjøer og fire veier møtes. Slusene forbinder Øymarksjøen med Aremarksjøen. Strømsfoss sluse har en fallhøyde på 2,4 meter. Den ble bygd av Haldenvassdragets Kanalselskap i tiden 1857-60, men fikk nye sluseporter i 1950-årene. I 1965 ble det innstalert hydraulisk manøvrering av sluseporter og luker.

Brekke sluse har 4 slusekamre og en løftehøyde på 27 meter fra Femsjøen til Stenselva. Brekke sluse er Nord-Europas høyeste sluseanlegg. Brekke gamle sluser sto ferdige i 1853 med en løftehøyde på vel 12 meter, med fire slusekamre og seks sluseporter. Disse ble ødelagt under storflommen i 1861 og først gjenoppbygd 1873-1877. Det gamle anlegget ble lagt ned i 1924 og erstattet av det nåværende Brekke sluser. Dette skjedde samtidig med at Halden kommune bygde en kraftstasjon her. Den gamle slusetraseen lå inntil fjellet på nordsiden av vassdraget. Sluseanlegget på Brekke er bygd etter helt moderne prinsipper der all manøvrering foregår elektrisk. Vannet ledes gjennom innstøpte jernrør fra den ene sluse til den annen og føres i en kanal under bunnen av slusen. Det kommer opp gjennom åpninger langs hele slusen, slik at det ikke blir så sterk strøm i denne.


Passasjerbåter i Haldenkanalen

D/S Ara. Bygget som D/S Alster og seilte i Vänern for Alster Bruk och Valsekvarn ved Karlstad. Solgt til Haldenvassdragets Fløtningsforening i 1954 og oveført til vassdraget som tømmersleper under navnet D/S Ragnvald Bødtker. Tatt ut av tjenste i 1964 og solgt til Lensmann Gudbrand Mellbye i Aremark som ga båten navnet D/S Ara. I 1992 solgt til Øymark Damp & Supply A/S i Ørje.

D/S Engebret Soot er disponibel for chartertrafikk. Hjemmehørende i Ørje. Spesialbygget som tømmersleper for Haldenvassdraget. Bygget i deler som ble fraktet til Tistedal, der de ble satt sammen og sjøsatt på Femsjøen. Lagt opp i 1926, senere solgt til private og senere til Haldenvassdragets Fellesfløtning. Nylands Verksted kjøpte båten i 1969 og slepte den senere til Oslo. Overtatt av Stiftelsen D/S Engebret Soot i 1987, og har siden gjennomgått omfattende restaurering. ”Sooten” skal være verdens eldste propeldrevne dampbåt som fortsatt er i drift.

M/S Mette Meng. Bygget som D/S Frank og seilte som slepebåt i Oslofjorden frem til 2. februar 1945, da den ble kapret av Milorg. Sammen med 11 andre slepebåter som også var kapret, ble de i løpet av natten ført til Sverige der de ble til krigens slutt. Solgt i 1947 og overført til Haldenvassdraget som tømmersleper under navnet Mette Meng. Som eneste dampbåt ble hun modernisert og ombygget til Diesel-drift i 1963. ”Metta” var i tjeneste frem til tømmerfløtingen opphørte i 1983. Bygget 1922, Glommen Mekaniske Verksted, Fredrikstad. Eier Stiftelsen D/S Engebret Soot.

D/S Pasop, står til restaurering på Ørje Brug. Bygget for Haldenvassdragets Fløtningsforening og i tjeneste som tømmersleper frem til 1959. Opprinnelig var båten 35 fot, men den ble forlenget i 1928. Etter endt tjeneste som tømmersleper, ble Pasop overtatt av privatperosner som fritidsbåt, den siste var Pål Ulsteen som flyttet båten til Oslofjorden. Etter hvert ble den lagt opp på Gressholmen for til slutt å bli donert til Stiftelsen D/S Engebret Soot i 1996. Pasop ble transportert til Ørje, der det nå foreberedes en omfattende restaurering ved Kanalmuseet i Ørje. Bygget 1908, Glommen Mekaniske Verksted. Eier Stiftelsen D/S Engebret Soot.

D/S Thor. Tømmersleper for Saugbrugsforeningen i Haldenvassdraget. Tatt ut av tjeneste og lagt opp i 1920. Solgt til eiere i Fredrikstad i 1941 og flyttet ut av vassdraget. Ombygget til Diesel motor i 1952. Diverse eiere langs Oslo-fjorden og Sørlandskysten. Kan normalt ses i Strømsfoss. Bygget 1903, Fredrikstad Mek. Verksted. Private eiere.

D/S Turisten. Bygget for å frakte passasjerer og gods mellom Tistedal og Skulerud, med i alt 11 anløpssteder. Turen tok ca. 9 timer, og det ble etter hvert en attraktiv rundtur med tog fra Oslo til Halden, så med båt til Skulerud for til slutt å ta toget fra Skulerud tilbake til Oslo. I aktiv tjeneste fra 1887 til 1963. Senket i Femsjøen i 1967. Lokalisert i 1994 og senere hevet. Lå lenge i Tistedal for restaurering av skorget. Senere overført til verft på sørlandet for komplett restaurering til opprinnelig stand. Private eiere.

M/S Turisten trafikkerer kanalen i sommerhalvåret. Rutegående og i charter.

D/S Tryg. Opprinnelig bygget med dampmaskin, men ombygget til Penta motor i 1919. Ved flere senere anledninger skiftet mellom damp og Penta. Kjøpt av Saugbrugsforeningen og i 1943 overført til Stora Lee. I 1955 tibake som tømmersleper i Femsjøen ved Tistedal. Overtatt av private i 1978 og har senere gjennomgått omfattende restaurering. Kan normalt ses i Ørje eller Tistedal. Bygget 1904, Brevigs verft, Fredrikshald. Privat eie.


Slusene
Slusene er åpne fra 5. juni - 16. august.
Det er tre slusetidspunkter pr. dag:
Ørje sluser (med forbehold) og Strømsfoss Sluse kl. 10.00, kl.15.00 og kl. 19.00. Brekke sluser kl. 10.00, kl. 14.00 og kl. 17.00.

Les mer om Haldenvassdraget her.

Båtur på Haldenkanalen med DS Turisten
En båttur på Haldenkanalen kan kombineres med interessante besøk på land. I Halden ligger Fredriksten festning, et av Norges fremste turistmål. I Aremark finner vi Bøensæter, husmannsplassen der TV2s realityserie «Farmen» ble spilt inn i 2007. På Ørje ligger Haldenvassdragets Kanalmuseum. Alt vel innenfor rammen av en dagstur.