www.marker.kommune.no

Grimsby barnehage

Grimsby barnehage

Styrer: Tove Skubberud Wang
Telefon 98 21 17 45

Mailadresse: tsw@marker.kommune.no
Adresse:  Askerudveien 170, 1870  Ørje
 

Vår visjon er:
MED STJERNER I ØYA OG SKRUBBSÅR PÅ KNEA

Grimsby barnehage ligger ca. 4 km nord for Ørje (langs RV 21). Den eies og drives av Marker kommune, og er den eneste kommunale barnehagen.

Nå er vi godt i gang med å bygge en ny barnehage på Bommen, og det er den det er bilde av over. Den blir bygget som en avdelingsbarnehage, og vi kommer til å fortsette med å være fleksible. Det vil si at vi deler på tvers av avdelingene, og barna får leke sammen med barn fra andre avdelinger.

Det blir 4 avdelinger, hvor tre av avdelingene har plass til 18 barn over 3 år og en avdeling har plass til 24 barn over 3 år. Vi vil ved hovedinntak vurdere hvor mange avdelinger for barn under 3 år, og hvor mange avdelinger for barn over 3 år vi har behov for.

Den siste avdelingen vil ikke være i ordinær drift, men vil være en åpen barnehage. Den få egen inngang og har egen utelekeplass.

Barnehagen har IKKE stengt i sommerferien, og vi holder kun stengt på røde dager, julaften og nyttårsaften, og har åpningstid fra 06.00 til 17.00. I løpet av et barnehageår har vi også 5 planleggingsdager hvor barnehagen er stengt.

Trygghet og trivsel er nøkkelen til å ha det godt og kunne lære. At barn og foreldre føler trygghet hos oss er viktig. Derfor bruker vi tid sammen med barna for å bli kjent med dem. Vi må vite om interesser, styrker og utfordringer, for å hjelpe dem der de har behov og utfordre der det trengs. Gode relasjoner er viktig, og da kommer respekt inn som et viktig punkt. Vi må behandle barn og foreldre med respekt, men vi skal også lære dem å respektere andres synpunkt. Alt dette gjøres gjennom lek.

De ansatte i barnehagen har vært gjennom COS-P, noe som også alle foreldre i kommunen får tilbud om. Alle barna skal føle at de ansatte er STØRRE, STERKERE, KLOKERE OG GOD.

Vi gleder oss til å komme til Bommen hvor vi kan bruke Rammeplan annerledes enn vi gjør i dag. Da kan vi blant annet jobbe slik med fagområdene:

  • Kommunikasjon, språk og tekst - Besøke biblioteket oftere, gå rundt i sentrum på bokstavjakt, skape gode arenaer for samtaler og undring.

  • Kropp, bevegelse, mat og helse – Uteområdet vil gi andre motoriske muligheter, dyrke ulike grønsaker, besøke mølla.

  • Kunst, kultur og kreativitet – Opparbeide ny utelekeplass ved Liødegården, se på ulik arkitektur, andre impulser til kreativ tenking.

  • Natur, miljø og teknologi – Se på mangfoldet rundt oss og bruke elva, gå på stolpejakt.

  • Antall, rom og form – Vi kan gå på «formjakt» i sentrum, telle busser vi ser, gå etter kart, mm.

  • Etikk, religion og filosofi – Være med på kirkebesøk oftere, besøke MBSS, bruke elva og slusene til filosofisk tenking.

  • Nærmiljø og samfunn – se ulikheter i landskapet rundt oss, besøke ulike institusjoner, ferdes i trafikkert område.

 

Vi har faste aktiviteter som vi gjennomfører i løpet av et år:

Aktiviteter i løpet av året
 

Aktiviteter

 Vinteraktivitetsdag

Vi håper på snø, finner frem akebrett, akematter og går på ski og griller ute.

Påskelunsj like før påske

Vi spiser gul mat felles på huset, og kanskje kommer påskekjærringa..

Vårfest

Dagen før 17.mai har vi vårfest. Vi øver oss på å gå i 17. maitog og spise pølse.

Sommerfest i juni

Vi inviterer alle foreldre og andre som står barna nære til å være med på sommerfest. Da er det underholdning av barna først, og etterpå griller vi og koser oss med kake (kveldstid)

Grimsby Games

Idrettsdag for alle barn på alle avdelinger. Her får alle premie

FN-markering

Da har vi kafé og selger noe av det barna har laget. Pengene går til et veldedig formål som er relatert til barn.

Desember i barnehagen

Desember er en flott måned å være i barnehagen. Vi baker og lager gaver. I tillegg har vi luciafeiring, julemiddag, adventsamlinger og vi gleder oss og venter på det som kommer…


Førskolegruppa vår heter Humla. De har «klubb» to ganger i uka. Den ene dagen har de skoleforberedende oppgaver; fargelegger, finner større enn og mindre enn, finner geometriske figurer, forsker på lyder som er i ord/navn, teller og mye, mye mer. Den andre dagen er de på tur i skogen.

En gang i måneden har de felles treff med de andre førskolebarna i kommunen.

Telefonnummer til avdelingene

Avdelingene:

Humla

Telefon 40 03 42 75

Sommerfuglen

Telefon 98 22 82 96

Tusenbenet

Telefon 98 22 82 97

Marihøna

Telefon 47 46 67 63

 

Kom gjerne innom og hils på oss!

Dokumenter:
Vedtekter, revidert september 2018
HANDLINGSPLAN FOR VENNSKAP OG FELLESSKAP.pdf

Dokumenter


FILELIST: Folder listing not allowed. Please edit folder properties to allow listing: Folder ID #133754 or use SSECRET setting.