www.marker.kommune.no

Grimsby barnehage

Grimsby Barnehage

Styrer: Tove Skubberud Wang
Telefon 98 21 17 45

Mailadresse: tsw@marker.kommune.no
Adresse:  Askerudveien 170, 1870  Ørje
 

Vår visjon er:
MED STJERNER I ØYA OG SKRUBBSÅR PÅ KNEA

Grimsby barnehage ligger ca. 4 km nord for Ørje (langs rv 21). Den eies og drives av Marker kommune, og er den eneste kommunale barnehagen. Vi holder til i en gammel grendeskole, så vi har stor inne- og uteplass. Hos oss er det akkurat nå 3 avdelinger som er aldersinndelt etter behov, og vi tar i mot barn fra 0-6 år. De minste barna sover ute i vogner.

Barnehagen har IKKE stengt i sommerferien, og vi holder kun stengt på røde dager, og har åpningstid fra 06.00 til 17.00.

I barnehagen legger vi vekt på barns lek og tilrettelegger for den. Vi deler i grupper, vi har voksne som er tilstede i leken, som kan være i forkant for å veilede. De voksne undrer seg sammen med barna og utforsker sammen med dem.

Vi fortsetter å fordype oss i språk og leseaktiviteter. Virksomheten er med på et pilotprosjekt fra Lesesenteret, «Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019». Avdelingene velger bøker ut fra alder/interesseområder som er i barnegruppa, og finner metoder å lese for barna som er best for deres avdeling. Dette innebærer at vi voksne må bli mer bevisste på hva vi leser, hvordan vi leser, hvordan få barna interessert i boka vi leser og på språk generelt. Hvordan få alle til å delta aktivt i samtaler, for det er gjennom å høre at man lærer å bruke selv. http://sprakloyper.uis.no/getfile.php/SL/Barnehage/Plakat_Sprakloyper.pdf

Vi vil også trekke inn matematikk og IKT i dette, for vi kommer også til å delta i Innertierens kompetansehevingsprogram – Pedagogisk arbeid med IKT i barnehagen. Ved å ha dette temaet må vi også trekke inn alle de sju fagområdene.

Vi har faste aktiviteter som vi gjennomfører i løpet av et år:

Aktiviteter i løpet av året
 

Aktiviteter

Kjølendag i februar/mars

Vi tar bussen til Kjølen med de eldste og er der noen timer for å gå på ski, ake og grille pølser. Denne turen er avhengig av at det er snø.

Påskelunsj like før påske

Vi spiser gul mat felles på huset, og kanskje kommer påskekjærringa..

Vårfest

Dagen før 17.mai har vi vårfest. Vi øver oss på å gå i 17. maitog og spise pølse.

Sommerfest i juni

Vi inviterer alle foreldre og andre som står barna nære til å være med på sommerfest. Da er det underholdning av barna først, og etterpå griller vi og koser oss med kake (kveldstid)

Grimsby Games

Idrettsdag for alle barn på alle avdelinger. Her får alle premie

FN-markering

Da har vi kafé og selger noe av det barna har laget. Pengene går til et veldedig formål som er relatert til barn.

Desember i barnehagen

Desember er en flott måned å være i barnehagen. Vi baker og lager gaver. I tillegg har vi luciafeiring, julemiddag, adventsamlinger og vi gleder oss og venter på det som kommer…


Førskolegruppa vår heter Humla. De har «klubb» to ganger i uka. Den ene dagen har de skoleforberedende oppgaver; fargelegger, finner større enn og mindre enn, finner geometriske figurer, forsker på lyder som er i ord/navn, teller og mye, mye mer. Den andre dagen er de på tur i skogen.

En gang i måneden har de felles treff med de andre førskolebarna i kommunen.

Telefonnummer til avdelingene

Avdelingene:

Humla

Telefon 40 03 42 75

Sommerfuglen

Telefon 98 22 82 96

Tusenbenet

Telefon 98 22 82 97

Marihøna

Telefon 47 46 67 63

 

Kom gjerne innom og hils på oss!

Dokumenter:
Vedtekter (3).pdf
HANDLINGSPLAN FOR VENNSKAP OG FELLESSKAP.pdf

Tips en venn Skriv ut

Dokumenter


FILELIST: Folder listing not allowed. Please edit folder properties to allow listing: Folder ID #133754 or use SSECRET setting.