Hjem/Tjenester/Funksjonshemmet

Funksjonshemmet

Rullestol, Fotograf: Illustrasjon
Området dekker tjenester til mennesker som i et livslangt perspektiv vil trenge sammensatte og koordinerte tjenester etter "Lov om Sosiale tjenester kapittel 4". Dette som følge av en medfødt eller ervervet funksjonshemming før fylte 18 år. Målet er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.
Tips en venn Skriv ut