Kjempebjørnekjeks
Kjempebjørnekjeks

Planter

Mange hageplanter finner veien over hagegjerdet og blir såkalte hagerømlinger. Ulovlig tømming av hageavfall i natur- og friområder er en viktig kilde til hagerømlinger. Hovedproblemene blant planter er kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, parkslirekne, kanadagullris, lupiner, fagerfredløs og gravmyrt.

Brunskogsnegl
Brunskogsnegl

Dyr

Fremmede dyrearter kan gjøre stor skade på det naturlige artsmangfoldet, blant annet ved å føre med seg sykdommer og utkonkurrere norske arter. Eksempler er mink, kanadagår og brunskogsnegl. Signalkreps som på en tid ble satt ut i vassdraget, overfører en sykdom til edelkrepsen, som gjør at det i dag er veldig få edelkreps igjen.