Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Styrer, råd og utvalg/Formannskapet

Formannskapet

Formannskapet

31.10.2019

INNKALLINGER OG PROTOKOLLER FINNER DU HER

Innkallinger og protokoller før 09.12.2016 finner du nederst på denne siden

Formannskapet har ansvar for samordning og koordinering av kommunens virksomhet, og har i henhold til kommuneloven et spesielt ansvar for å fremme forslag til kommunestyret på økonomiplan og årsbudsjett. Formannskapet gjør endelig vedtak på en del saksområder, og fremmer ellers innstilling i saker som skal behandles av kommunestyret. Formannskapet i Marker har 7 medlemmer. Ordfører leder møtene i formannskapet.

Formannskapets medlemmer er også partsammensatt utvalg. 

Delegeringsreglement
 

Formannskapet for valgperioden 2019-2023

Medlemmer Parti Epost: Telefon
Theodor Bye, ordfører SP/V theodor.bye@marker.kommune.no 901 93 099
Elin Marie Lysaker SP/V elinmajo@hotmail.com 928 28 691
Heidi Harefallet Slupstad SP/V heidifallet@hotmail.com 924 40 710
Bjørn Borgund, varaordfører V/SP bjorn.borgund@gmail.com 908 44 190
Kjersti Nythe Nilsen AP kjersti.nilsen@marker.kommune.no 412 96 895
Morten Andrè Bakker AP mortbak71@gmail.com 916 98 301 
Kenneth Sirevåg H kennsir@online.no 907 87 037
       
Varamedlemmer:      
1. Ole Petter Aarnæs SP/V olepetter@kalandbruk.no 971 77 263
2. Thor Amund Halvorsrud SP/V t.a.halvorsrud@halden.net 932 38 917
3. Glenn Bjerke V/SP glenn.bjerke@hotmail.com 959 60 229
4. Per Øyvind Falkenberg Krog SP/V pe-krog@frisurf.no 926 07 785
       
1.  May Britt Heed AP brit-hee@online.no 992 91 019
2.  Terje Nilsen AP terje.nilsen@lr.org 928 14 434
3.  Simen Gunneng AP simen.gunneng@smurfitkappa.no 482 62 145
       
1.  Karen Eg Taraldrud H karen.taraldrud@nmbu.no 945 32 493
2.  Åsmund Degnes H aasmunddegnes@outlook.com 489 90 533