Utfordringer du ser og legger merke til kan være:

 • plutselig endret adferd
 • de trives ikke i barnehage eller på skole
 • de har vansker med å få venner og holde på venner
 • dårlig matlyst eller usunt kosthold
 • at de mobber eller plager andre
 • at de har utfordringer med å gjøre seg forstått
 • at de ikke har ferdigheter som jevngamle har (kle på seg, bruke toalett, sykle, mm.)

Det kan også være foreldrene som gjør oss bekymret:

 • de endrer plutselig adferd, de kan bli lett irriterte
 • vi ser de sjelden i barnhagen eller på skolen (hente, levere, samtaler, møter)
 • de kommer ikke til avtalene
 • foreldrene virker likegyldige
 • de luker alkohol eller virket påvirket av noe

Noen å snakke med ?

Kan du svare ja på ett eller flere av disse punktene bør du finne en annen person å snakke med om dette.

Er du alene om å ha sett dette eller er dere flere? MEN ikke stopp der!

Ta kontakt med noen som kan hjelpe:

 • barnehagen
 • skolen/SFO
 • helsestasjon
 • barneverntjenesten
 • psykisk helse