Hjem/Alle tjenester/Landbruk, byggesak og teknisk/Landbruk, miljø og viltforvaltning/Viltforvaltning/Fiske

Fiskemuligheter i Marker

Marker har mange fiskemuligheter. Fra stille skogsvann med stort sett kun abbor, ørret og gjedde til Haldenvassdraget og Stora Le som ligger under marin grense med de fleste fiskearter som finnes i landet. Det er utført kultiveringsarbeid gjennom JFF og grunneierlagene i kommunen som kalkingsarbeid, utsetting av ørret og andre tilretteleggingstiltak for fisken og fiskerne. Det er salg av fiskekort for småvanna og tjerna og ett samordnet kort for hele Haldenvassdraget. Selvbetjeningskasser for fiskekort er strategisk plassert i tilknyting til noen av områdene som det selges fiskekort i. Det selges ellers fiskekort blant annet på Kanalmuseet telefon, 69 81 10 21, Nilsen Sport og Elektriske, telefon 69 81 11 44 og Statoil, telefon 69 81 19 20

 

Haldenvassdraget er det i alt 24 fiskearter. I Haldenvassdraget er de mest attraktive sportsfiskene abbor og gjedde i tillegg til lake om vinteren. Grunneierlagene har opparbeidet en rekke fiskeplasser langs vassdraget, og det er skiltet til disse fra riks- og fylkesveiene langs vassdraget. Fiskeguiding med båt kan bestilles av Reidar Joval tlf.93238993 eller Hans Lervik tlf.91727202. Fiskekort fås kjøpt hos Nilsen Sport og Elektrisk tlf 69811144.

Øymark vest
Området ligger i nordre halvdel av Øymark på vestsiden av Øymarksjøen, og omfatter ca 100 vann der halvparten kultiveres for ørret. Fiskekort fås kjøpt hos Nilsen Sport og Elektrisk tlf 69811144.

Vestsiden
Området omfatter ni vann, sørvest i Øymark. Vanna har abbor og ørret. Fiskekort fås kjøpt i selvbetjent kasse ved Halvorsrud Sag.

Rødenes øst
Mange tjern der du kan finne fiskeartene ørret, abbor, gjedde og mort. Flere vann blir kultivert. Fiskekort fås kjøpt hos Nilsen Sport og Elektrisk tlf 69811144.

 

Otteid-Granerud
To vann sørøst i Marker der det ene har abbor , mens det er gjedde og mort i det andre. Fiskekort fås kjøpt hos Nils Klund tlf 69814173 / 90963606.

 

For mer informasjon om fiskekortområdene og leie av hytter i kommunene langs Haldenvassdraget, se www.fiskeland.no

 

Fjellaområdet i Eidsberg, Marker og Rakkestad
I tillegg finnes det en rekke elver, tjern og vann i Indre Østfold som er egnet for fiske. Spesielt bør Fjellaområdet nevnes der Jeger- og fiskeforeningene i Eidsberg, Marker og Rakkestad har nedlagt et stort arbeide for å få opp ørretbestanden. Dette har gitt resultater i form av gode fiskevann. Kultiverte fiskevann krever fiskekort, dette fås bl.a. kjøpt i G-Sport Mysen, tlf 69893840 og på Glosli Sport & Fritid i Rakkestad, tlf 69222438. Det finnes også flere selvbetjeningskasser ved bomveiene i Fjella.

Flere fiskeplasser ligger nær veiene. Dette gjør at hele familien kan være med. Barneglede og fiskeglede er jo ikke så ulike.

God tur og skitt fiske!

 


 

 

Tips en venn Skriv ut