Fine skoledager!

Uteskole på Bommen

Denne uken har vi hatt nesten alle elevene innom skolebygget. Det er godt å ha liv i bygget igjen, høre og se god lek ute og fint å få være sammen. 

Vi er stolte og glade for å være i gang med skoledagene igjen. Det er god stemning, alle er glade for å se hverandre, og det er godt å være sammen igjen. Smittevernveilederen er styrende, og vi skulle ønske vi hadde større klasserom, flere doer og flere busser slik at alle kunne vært her hver dag. Vi viderefører hjemmeskole for mellomtrinnet og ungdomstrinnet, og håper vi ettersom vi får øvd godt på nye rutiner, og ser hvordan dette faller ut i hverdagen, at vi kan øke tilstedeværelsen for de største mer og mer. 

Småskoletrinnet har siden oppstart  hatt vanlige, fulle dager på skolen. Vi har delt 1. trinn i 2 kohorter, og 2.-4.trinn i 3 kohorter. Alle har faste rom, faste uteområder og faste oppmøtesteder. Elevene er skikkelig flinke til å forholde seg til de nye rutinene, og hverdagene fungerer veldig godt. Vi er mye ute, og er veldig glade for det gode vårværet. Det gjør ikke noe om det er kaldt! Lærere og assistenter er tett på, finner på mye morsomt, og holder læringstrykket oppe. Det er krevende personalmessig å spre ordinær bemanning over flere grupper, og det er derfor sendt ut en orientering til alle foresatte om at det blir en liten justering for 2.-4.trinn fra og med neste uke. Da vil vi redusere timetallet på tirsdagen, slik at elevene har kort dag, og avslutter kl. 12.45. Det er åpent SFO-tilbud for elevene som har SFO, og bussene går hjem for de som har de som har skyss. 
Mellomtrinnet er her annenhver dag. På 5. og 6.trinn er de vanlige klassene hver sin kohort. De må deles i to rom, for det blir for trangt om alle sitter i klasserommet sånn vi gjør til vanlig. Derfor må A-klassen ha hjemmeskole den dagen B-klassen er her. 7.trinn har tjuvstartet på ungdomsskolen, og har fått faste klasserom og uteområde der, siden 4.trinnet har fått de gamle klasserommene deres. De er på skolen tre dager i uken og har hjemmeskole to dager. Vi er glade for at veilederen gir oss rom for å videreføre noe hjemmeskole. Det gjør at vi har romslig plass, og at de i personalet som ikke bør møte fysisk på skolen, kan ivareta timene med gruppene sine i godt innarbeidede hjemmeskolevaner. 
Ungdomsskolen har foreløpig mest hjemmeskole. Etterhvert som noen trinn har prosjekter som frigjør rom, kan vi gi flere dager på skolen også for ungdomstrinnet. Vi varierer på turer, hjemmeskole og vanlige skoledager, og lærer nye ting hver dag. 

Det er en utfordring å gi gruppene nok faste toaletter, men vi er gode venner, har solid hjelp fra renholderne her, og løser dette også. Vi har nok personale til å ivareta  godt, slik smittevernveilederen er i dag. Vi har tatt ibruk deler av området rundt hallen, og parkeringen bak skolen til uteområder, slik at kohortene har god plass ute. Alle har nok ikke fått ønskene sine oppfylt helt, men vi kan rullere innad på trinn, og alle er innstilt på å lage gode dager. 

Sånn ser det ut hos oss, og vi har kommet godt i gang. Vi har ikke alle svar, og har sikkert ikke alltid funnet de beste løsningene, men ingenting er hugget i stein, og vi lærer, justerer og forbedrer etterhvert som vi går opp denne stien sammen. Vi ønsker selvfølgelig tilbakemeldinger og god dialog med dere hjemme, og ber dere ta kontakt med kontaktlærere, avdelingsledere eller rektor dersom dere har spørsmål. Dugnaden er ikke over, og vi trenger dere på laget. Det er fortsatt viktig å overholde de sentrale føringen i fritiden, slik at Marker kan forbli smittefri. Vi trenger også at flest mulig kommer seg på skolen uten å ta bussen, da det er svært redusert kapasitet også der. 

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en helt fantastisk anderledes 17.mai, og den god helg! Husk å se på sendingen fra Marker på 17.mai, slik at dere får med dere sangen fra barnehagene og skolen!