Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Marker-modellen/Foreldre/voksne/Tiltak og tjenester/Familievernkontoret

Familievernkontoret

Familievernkontoret ligger i Askim, og tilbyr ulike tiltak og bistand til familier i Marker kommune.

Familievernkontoret i Askim tilbyr blant annet:

  • Parterapi, individuelt og i gruppe
  • Mekling
  • Foreldreveiledning der det er foreldrekonflikter
  • Grupper for foreldre som har mistet omsorgen for barn