Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Om Marker/Faktaopplysninger

Fakta om Marker

DSC_0385 - korrigert.JPG
Bilde:  Oversiktsbilde over Rødnessjøen

Kommunenummer:  3013 
Organisasjonsnummer:  964 944 334
Innbyggere:   (Se link til Statistisk Sentralbyrå)

Areal: 
413 km2 hvorav 310 km2 utgjør skogbruk, 40 km2 på jordbruk, 45 km2 på vannareal og 18 kvm2 på annet (blant annet byggeområder)


Beliggenhet:  Marker kommune ligger i Østfold fylke, se kart

Marker kommune er en grensekommune mot Sverige.  Nabokommunene er Rømskog-, Aurskog-Høland-, Eidsberg-, Rakkestad- og Aremark kommune. Haldenvassdraget går gjennom kommunen fra nord til syd.  Med en markant veksling mellom slake åser, koller, kulturmark, skog og vann, skiller landskapet i Marker seg fra resten av Østfold.  Kommunesenteret Ørje betegnes også som Slusebyen.  

E18 går gjennom Marker.  Ny trasè av E18 er under bygging mellom Ørje og riksgrensen

Marker kommunen er en relativ betydelig hyttekommune. De fleste hyttene ligger langs Haldenvassdraget og ved Stora Lee 
Haldenvassdraget med Villmarksveien (RV 21) strekker seg seg parallellt gjennom kommunen.


Arbeidsplasser
De fleste arbeidsplassene i kommunen er i eller ved sentrum.


Avstand til:
Nærmeste:jernbanestasjon er Mysen stasjon (NSB,Østre linje).  Ørje - Mysen: 24 km
Ørje - Gardermoen/Oslo Lufthavn: 109 km
Ørje - Oslo:84 km
Ørje - Halden: 60 km
Ørje - Sverige:  Tøcksfors :12 km, - Karlstad:140 km, -Stockholm: 434 km, -, Gøteborg: 250 km
Link til siden Rutetider og kommunikasjon

 

Marker kommune har som overordnet mål og gjøre kommunen trivelig å bo og leve i for alle sine innbyggere

Marker kommuneblomst er Rødkløver
Rødkløver.jpg

Bilde: Rødkløver