Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Fysio- og ergoterapi/Ergoterapi

Ergoterapi

Kontaktinformasjon:

Ergoterapeut Ida Sparsås -   70% stilling
Telefon:  48996715
Epost: ida.sparsas@marker.kommune.no

 

Målgruppen er personer med sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen, hjemmeboende eller på institusjon.  Vi ønsker å fremme mulighet for å leve et aktivt liv og delta i samfunnet ut i fra egne forutsetninger og ønsker.  Tjenesten er tilgjengelig for brukere som har behov for trening og tilrettelegging for å kunne utføre hverdagsens aktiviteter, og for de som opplever utfordringer i hverdagen knyttet til bolig, fritid, barnehage, skole og arbeidsplass grunnet en funksjonsbegrensning.

Vi utfører;

  • Kartleggingssamtale og vurderingsbesøk.
  • Opptrening av funksjons- og mestringsnivå.
  • Tilrettelegging av aktiviteter og omgivelser.
  • Samarbeid med blant annet kommunens øvrige tjenestetilbud, spesialisthelsetjenesten og NAV hjelpemiddelsentral.
  • Gruppetrening.
  • Forebyggende og helsefremmende arbeid.
  • Deltakelse i planarbeid og tjenesteutvikling i kommunen.
  • Trening, aktivitet og tilrettelegging ved rehabiliteringsopphold på Marker bo og servicesenter.

Benytt søknadsskjema og fullmaktsskjema ved behov for våre tjeneste.  Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.  Alle henvisninger prioriteres etter en fastsatt prioriteringsnøkkel, og på bakgrunn av prioritet settes man på venteliste.