Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Styrer, råd og utvalg/Andre råd og utvalg/Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

Medlem Personlig varamedlem
Runi Lilleaasen, leder
Epost: runo.lilleaasen@hotmail.com
Bjørg Wiig
Anders Johansen, nestleder
E-post:  anderjo@start.no
Ragnhild Fagerås
Unni Johansen Marianne M.  Røen
Olaug Falkenberg Sp Amund Rakkestad Sp
Barbro Kvaal H Bente Haugsmoen Fog H
Grete Brustad Nilsen V Ragnhild Iversen V
Gunnar Leren Ap Gunnar Ingebritsen Ap