Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

29.01.2019

Offentlig skatteliste 2020


Kommunestyrevedtak
Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr. 29 §§ 2 og 3a, samt senere endringer i denne lov, utvides eiendomsskatteobjektene fra kun å gjelde verker og bruk til at det utskrives eiendomsskatt i 2016 på faste eiendommer i hele kommunen.
Kommunestyret vedtok i møte 16.12.2014
Kommunestyret vedtak i møte 15.12.2015

Kommunestyrets vedtak i møte 09.10.2018  Eiendomsskatt - tilpasninger til lovendringer i eiendomsskatteloven fra 2019.pdf


Dokumenter:


Eiendomsskatt - Generelt om eiendomsskatt.
Egen kontroll av grunnlaget for formuesgrunnlag og eiendomsskatt.pdf
Eiendomsskatt-Vedtekter-Sakkyndig Nemnd.pdf
AltinnVeileder.pdf

Linker
Lovdata - Eiendomsskatt

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt:
Terje Nilsen, leder, telefon 92814434
Grete Bjerke
Kent Olsson

Eventuell spørsmål om faktura på eiendomsskatt -  Kontakt Eva Heed tlf. 45406795