Hjem/Kontakt oss/E-post adresser

Epostadresser

 

E-postadresser over ansatte i Marker kommune

Virksomhet

Navn

Epost

Barnevernsleder

Jørgen Tronstad

 jortro@marker.kommune.no

Barnevern

Tove Husebråten

tove.husebraten@marker.kommune.no

Bibliotek Britt Langøien, avd.leder bibliotek britt.langoien@marker.kommune.no
Biblioteket/servicetorg Anne Høgås anne.hogas@marker.kommune.no

Biblioteket

Marker Bibliotek

marker.bibliotek@marker.kommune.no
Boligkontor Marianne Moberg Lislerud marianne.lislerud@marker.kommune.no
     

Helsestasjon

Camilla Bjørby  - fysioterapaut.

camilla.bjorby@marker.kommune.no  

Helsesøster Åse Arneberg ase.arneberg@marker.kommune.no

Helsesøster

Elisabeth Klund

elisabeth.klund@marker.kommune.no

IKT

Dan-Ove Moberget, leder

dan-ove.moberget@marker.kommune.no

Innkjøp

Hege Hansen

hege.hansen@marker.kommune.no

Økonomikontoret Anne-Kari Grimsrud, kommunalsjef anne-kari.grimsrud@marker.kommune.no

Økonomikontoret

Ragnhild Solbrekke, regnskap

ragnhild.solbrekke@marker.kommune.no

Økonomikontoret 

Oddmund Jensen,skatt

oddmund.jensen@marker.kommune.no

Økonomikontoret

Heidi Johansen (lønn)

heidi.johansen@marker.kommune.no

Økonomikontoret Linda Bakke Hattestad, lønn

linda.bakkehattestad@marker.kommune.no

Kommuneoverlege

Golbon Sadrzadeh
(Barbro Kvaal - permisjon)

golbon.sadrzadeh@marker.kommune.no

Kultur

Else Marit Svendsen,virksomhetsleder

else.marit.svendsen@marker.kommune.no

Kultur

Lars Johansson,

lars.johansson@marker.kommune.no

Marker skole

Mona Søbyskogen, rektor

mona.sobyskogen@marker.kommune.no

Barnehageansvarlig rådgiver

Ann Kristin Langhus

annlan@marker.kommune.no

Marker skole Sigmund Hov, inspektør sigmund.hov@marker.kommune.no

Marker skole,

Linda Heyerdal, sekr.

linda.heyerdahl@marker.kommune.no

Marker skole Heidi Fjeld Engsvik, sekr. heidi.engsvik@marker.kommune.no

Marker skole, SFO

Hanne Høgås, leder

hanne.hogaas@marker.kommune.no

MBSS

Kari Ann Nyhus

kari.ann.nyhus@marker.kommune.no

Mbss, omsorg

Morten Aalborg, virksomhetsleder

 morten.aalborg@marker.kommune.no

Mbss, omsorg bogr 1-4 og
nattevaktsteam:

Marita Bakker

 marita.bakker@marker.kommune.no

Mbss, omsorg hjemmetj., Bogr.5
Dagavdkjøkken.
Åshild Rønning Hambord, Avd.sykepl.  ashild.hamborg@marker.kommune.no

Mbss/Helsestasjon

Heidi Berger

heidi.berger@marker.kommune.no

Familie og helse

Bjørg Olsson, virksomhetsleder

bjorg.olsson@marker.kommune.no

Ordfører

Theodor Bye

theodor.bye@marker.kommune.no

Personal

Vidar Kasbo

vidar.kasbo@marker.kommune.no

Teknikk. plan og miljø Ann-Mari Nylund, virksomhetsleder ann-mari.nylund@marker.kommune.no

Teknikk. plan og miljø

Karl Martin Møgedal, landbruk

karl.martin.mogedal@marker.kommune.no

Teknikk. plan og miljø

Ann Kristin Halvorsrud, miljøvernkonsulent

ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no

Teknikk. plan og miljø

Eva Heed

eva.heed@marker.kommune.no

Teknikk. plan og miljø

Kjell Roger Ruud, Oppmåling

kjell.roger.ruud@marker.kommune.no

Teknikk. plan og miljø

Vann-avløp/spredt avløp:

 

Teknikk. plan og miljø

Rolf Heed, uteseksjon

rolf.heed@marker.kommune.no

Teknikk. plan og miljø

Finn Lindblad, byggesak

finn.lindblad@marker.kommune.no

Barnevern

Kari Degnes Krog

kari.degnes.krog@marker.kommune.no

Psykisk helse Anne-Thorild Horpestad anne-thoril.horpestad@marker.kommune.no

Psykisk helse

Laila Ødegaard

laila.odegard@marker.kommune.no

Psykisk helse Nina Løhren nina.lohren@marker.kommune.no
Psykisk helse Mona Haug mona.haug@marker.kommune.no
Psykisk helse Lillian Kildal lillian.kildal@marker.kommune.no
Psykisk helse Hege Sydengen hege.sydengen@marker.kommune.no

Renhold

Maybritt Heed, renholdsleder

may-britt.heed@marker.kommune.no

Rådmann

Kjell Reidar Jogerud

Kjell.Jogerud@marker.kommune.no

Beredskap

Vidar Østenby

vidar.ostenby@marker.kommune.no

Servicetorg

Bente Jensen, arkivansvarlig

bente.jensen@marker.kommune.no

Servicetorg

Kjersti Fosser

kjersti.fosser@marker.kommune.no

Servicetorg

Hanne B Hattestad, leder

hanne.beate.hattestad@marker.kommune.no

Utviklingshemmede

Hege Kasbo Fog hege.fog@marker.kommune.no

Utviklingshemmede, Tunet

Jimmy Karlsen

jimmy.karlsen@marker.kommune.no