Hjem/Alle tjenester/Landbruk, byggesak og teknisk/Vann og avløp/Drikkevannsanalyser på privat Brønn/Borehull.

Drikkevannsanalyser/vannprøve på privat brønn/borehull.

Situasjonsbilde - drikkevann

Tilbud til beboere og hytteeiere i Marker.
 

ALS Laboratory Group kan tilby deg analyser av drikkevannet ditt. 

Gå inn på  denne siden  - Drikkevannsanalyser - og bestill anbefalte analysepakker.   Bestill

Du kan enten sende drikkevannsanalysene selv til adressen som står i informasjonsbrosjyren eller levere de  på Marker rådhus, Servicetorget  innen kl. 09.00 på følgende dager:

Oversikt over dager

VIKTIG:  Avtal med Servicetorget tlf. 69 81 05 00 dagen før leveringstidspunktet  (senest kl. 14.00)  slik at vi får gitt beskjed til de som henter.