Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Planer og rapporter/Årsmelding og regnskap

Årsmelding/rapport og regnskap

En årsmelding er et sentralt dokument for å rapportere måloppnåelse og andre forhold som grunnlag for kommunal planlegging. Årsmeldingen skal være en informativ og nøktern rapport om kommunens tilstand.

Årsrapporten er delt inn i følgende kapitler
- Rådmannens årsberetning
- Fakta om Marker
- Sentraladministrasjonen
- Skole og barnehage
- Seksjon helse/sosial
- Seksjon omsorg
- Seksjon plan og miljø