Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Planer og rapporter/Budsjett - Økonomiplan

Årsbudsjett, Økonomi og handlingsplan

Kommuneloven pålegger kommunene å utarbeide årsbudsjett. Dette skal godkjennes av kommunestyret før årsskiftet. Formålet er planlegging og kontroll av kommunens bruk og tilgang på ressurser.

Budsjett 2019 med handlingsplan 2019-2022
Kommunestyrets vedtak/samlet saksfremstilling


Tidligere års budsjett
2018 Budsjett med økonomiplan 2019-2021 og Budsjettvedtak
2017  Budsjett med økonomiplan 2017-2020
2016
  Budsjett med økonomiplan 2016-2019.pdf
2015 Budsjett .pdf
2014 Budsjettvedtak..pdf, 2014 Budsjett.pdf
2013 Budsjettvedtak.pdf  2013 Budsjett .pdf 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut