Priser 2022

Barnehagepriser

Foreldrebetaling - 2023

Barnehagepriser 2023 - fra 01.01.2023 til og med 31.12.2023

Plasstørrelse

Foreldrebetaling

Kost

100 %

3.000

400

90 %

2.835

378

80 %

2.520

336

70 %

2.205

294

60 %

1.890

252

50 %

1.575

210

40 %

1.260

168

 

Informasjon

Maksprisen er satt til kr. 3.000,- per måned fra 01. januar 2023

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, har en rett på redusert foreldrebetaling. Brutto årslønn kr. 615.590,-

 • gratis kjernetid – for barn mellom 2 og 5 år 
 • foreldrebetaling – ingen skal betale mer enn seks prosent av den samlede inntekten for en barnehageplass

Marker kommune gjør oppmerksom på at fra 01.04.2023, kan det søkes om reduksjon i forelbetaling/gratis kjernetid gjennom Visma barnehage. Søknaden blir da gjeldende for barnehageåret 2023/2024. Søknad sendes elektronisk via linken som brukes for å søke barnehageplasser. Husk å laste opp skattemelding for 2022 som vedlegg på alle i husstanden.

Alle barn mellom to og fem år, samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektsgrensen for fritak er satt til kr. 615.590 per år fra august 2023.

For opphold betales til enhver tid gjeldende nasjonale satser. Søskenmoderasjon for 2 barn 30 % og barn 3 er 50 %. Søskenmoderasjon gjelder også når en har barn i flere barnehager i kommunen.

Marker kommune har 5 % påslag i administrasjonsutgifter på plasser under makspris og kost

 

_________________________________________________________________________

 

Barnehagepriser 2022 (ikke mva-belagt) 

Plassstørrelse Mat  Foreldrebetaling
01.01-31.07-2022
  Foreldrebetaling
  01.08-31.12.2022
100%  300 3.315 3.050
 90% 284 3.133 2.882
80% 252 2.785 2.562
70% 221  2.437 2.242
60% 189  2.088 1.922
50% 158 1.741 1.601
40% 126 1.392 1.281

'

Maksprisen er satt til kr. 3.315,- per måned fra 01. januar 2022 og kr. 3.050,- per måned fra 01.08.2022.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, har en rett på redusert foreldrebetaling.

 • gratis kjernetid – for barn mellom 2 og 5 år 
 • foreldrebetaling – ingen skal betale mer enn seks prosent av den samlede inntekten for en barnehageplass

For opphold betales til en hver tid gjeldende nasjonale satser. Søskenmoderasjon for 2 barn 30 % og barn 3 er 50 %. Søskenmoderasjon gjelder også når en har barn i flere barnehager i kommunen.

Marker kommune har 5 % påslag i administrasjonsutgifter på plasser under makspris og kost.

 

SFO - skolefritidsordningen

SFO - Priser 2022

 Skolefritidsordningen (ikke mva-belagt)

Plassstørrelse Pris uten mat Mat
Over 20 timer 2.340 220
15-20 timer 1.970 200
Under 15 timer 1.600 150

 

Utleie av møterom/kommunale bygninger

Priser for utleie av møterom/kommunale bygninger - 2022

Betalingssatser utleie av møterom/kommunale bygninger

Marker rådhus 2020        
Rom Antall pers. Utstyr Pris u/4t Pris o/4t
Møterom 1 16 Tavle/lerret 310 620
Møterom 2 12   310 620
Formannskapssal 12 Prosj./tavle/lerret 310 620
Kommunestyresal 70 Lerret/prosj. 620 1.240
Spiserom 20 Tavle/TV/kjøkken 310 620
Kjøkken ca 400 pers Dekketøy 1.810 1.810
Samfunnssal 1     1.550 2.070
Samfunnssal 2     1.040 1.600
Samf.sal 1 og 2 inkl.scene helg 400   3.100 6.200
Samf.sal 1 if 2 unkl scene ukedag 400   2.580 3.100
Scene     360 640
         
Marker skole 2022     Pris u/6 t Pris o/6 t
Festsal barneskole     740 1.490
Kjøkken     210 420
Gymsal ungd.skole     850 1.690
Kjelleren ungd.skole     740 1.490
Klasserom inntil kl. 21     320  
Klasserom etter kl, 21     640  
Sløydsal inntil kl. 21     320  
Sløydsal etter kl.21     640  
Håndarbeidssal inntil kl.21     320  
Håndarbeidssal etter kl. 21     640  
         
Marker ungdomsskole        
Helgeutleie, gymsal     60  
Gymsam pr. time     160  

Helgeutleie av ungdomsskolen: Marker skole, kr 60,- pr. natt.  I utleietiden regnes
regnes også nødvendig tid for klargjøring og rydding i lokalene.

Gymsalen Marker skole leies ut til lag/foreninger/privatpersoner for kr 160,-pr. time.
Det er da adgang til gymsal og leietager må rydde, svabre, slukke og låse selv. 

         
Markerhallen 2022        
Rom       Pris
Hallen pr. helg       15.500
Møterom 1. etasje       250
Møterom 2. etasje       500
         
Tunet        
1 møterom med kjøkkenkrok 40 m2     500
         

 

 

Innskudd/husleier - Braarud borettslag/omsorgsboliger

Innskudd og husleiepriser 2021/2022

Innskudd og husleie Braarud og Braarud II Boligbyggelag, Sone 13 omsorgsleilighet  og boliger for vanskeligstilte. 

Braarudv. 31 - inkl.fyring og strøm  - 2021  
Innskudd 1 soverom - 16 stk.    makspris 640.753
Husleie 1 soverom (inkl.strøm 750,-   fyring 680,- 6.930
Innskudd 2 soverom - 12 stk    makspris 806.762
Husleie 2 soverom (ink.strøm 750,-  fyring 680,- 8.143
Motorvarmer 50
   
Braarudveien 35 (2015) - inkl.fyring  - 2021  
Innskudd 2 soverom - 10 stk.    makspris 910.986
Husleie 2 soverom (inkl. motorv.) 7.895
   
Omsorgsleiligheter uten innskudd  - 2022  
Sone 13 - ekskl. strøm - 13 stk  
Husleie 7357
   
Industriveien 6 leiligheter - 2022  
Husleie  Industriveien 2B 7462
Industriveien forøvrig 7252
   
Idrettsveien - 2022 6831
   
Åsveien - Leiligheter for vanskeligsstilte 10 stk - 2022  
Leilighet underetasje 6096
Leilighet 1. etasje 6306
   
Storemoen  - 2022 8250

Kulturskolen

Kulturskole - Priser 2022

 Kulturskole og UKH (ikke mva-belagt)

Årlig avgift individuell opplæring kulturskole 3.300
Årlig avgift i gruppe opplæring kulturskole
 
2.800
Medlemskap UKH 600
   

Erstatning for tapt materiale lånt på Marker bibliotek

Gebyrer for erstatning for tapt materiale lånt på Marker bibliotek

  kr
Bøker/lydbøker for voksne 500
Bøker/Lydbøker for barn 350
Tidskrifter 150
Filmer 250

 

Folkebad

Pris voksne: 40,- /barn: 30,-

Hjemmehjelp

Inntekstgruppe Betalingssatser
Inntil 2G    (Nasjonal sats)

 

2-4 G 320  pr. time
Over 4G 345  pr. time
   

G= Grunnbeløp i folketrygden  pr år 2021 kr 106 399  

 

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm - Gebyrer 2022

Ikke mva-belagt)  kr 
Engangsavgift montering 415
Pris pr måned 270

 

Dagsenter (ikke mva-belagt)

Dagsenter - Priser 2022

Ikke mva belagt kr
Dagopphold med mat 160
Dagopphold med mat og transport 200

 

Korttid/rehab

Korttidsopphold - Priser 2022

Ikke mva belagt  
Pr døgn Nasjonal sats

 

Sykehjem

Betaling for langtidsopphold blir utregnet ut fra pensjon og annen inntekt.

Betaling for langtidsopphold blir utregnet ut fra pensjon og annen inntekt.

Megleropplysninger

Meglergebyrer 2022

  kr
Meglerpakke 1550
Eiendomsinformasjon 104
Bygningsdata fra Matrikkelen 104
Grunnkart 516
Ledningskart VA 155
Målebrev 175
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest 160
Arealplan m/bestemmelser 258
Ortofoto 362
Tilknytning til offentlig vann og avløp 104
Kommunale avgifter og legalpant 258
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350

 

Vann- og avløp

Vann- og avløpsgebyr 2022

Vann kr 
Vann, abonnementsgebyr                                                          1.190
Vann, abonnementsgebyr, 4 eller flere boenheter  900
Vann pr m³ 39
   
Tilknytningsgebyr  
Enebolig, selveid leilighet og annen selvstendig boligenhet  og hytter der det betales 
andel av grunnlagsinvesteringer for vann og kloakkanlegg.
5.000
Tilsvarende boliger og hytter i øvrige områder   15.000
Tilknytningsavgift for industri og annen bebyggelse (pr m² brutto gulvflate) 38
   
Avløp  
Avløp, abonnementsgebyr        3850
Avløp abonnementsgebyr 4 eller flere boenheter       2850
Avløp pr m³ 69
   
Tilknytningsgebyr  
Enebolig, selveid og annen selvstendig boligenhet  og hytter der det betales andel av grunnlagsinvesteringer for vann og kloakkanlegg 5.000
Tilsvarende boliger og hytter i øvrige områder 15.000
Tilknytningsavgift for industri og annen bebyggelse (pr.m² brutto gulvflate) 38

Slamtømming (tømming og behandling)

Slamtømmingsgebyr 2022

  kr
Slamavskiller 1-4 m3 m/wc tilknyttet  2520
Slamavskiller 1-4 m3 u/wc tilknyttet  2520
Slamavskiller per m3 utover 4 m3  420
Tett tank 1-3 m3 2520
Tett tank 4-6 m3 3050
Tett tank per m3 utover 6 m3 420
Større slamavskillere fra fellesanlegg, pr m3    525
Minirenseanlegg,  1-4 m3    2520
Minirenseanlegg,  5-7 m3    3050
Minirenseanlegg per m3 utover 7 m3    420
Årlig tilsyns- og kontrollgebyr - spredt avløp 1255
Tilknytning til trykkavløpsanlegg, engangsgebyr 1,2 G

Renovasjon

Renovasjonsgebyr 2022

Abonnementstype           Gebyr pr. boenhet inkl.mva.
Frittliggende enebolig 3375
Enebolig m/240L rest 3925
Enebolig m/hybel 140L 2825
2 ab.som deler 140L 2825
2 ab.som deler 240L 3100
4 ab.som deler 360L 2950
6 ab.som deler 660L 2900
20ab.på fellesløsning/
nedgravd bunntømt)
2825
Fritidsbolig 2125

 

Feiing/tilsyn

Feie- og tilsynsgebyr 2022

Inkludert mva.   kr  
Pr pipeløp 565
Pr fritidsbolig med pipe  565
Pr gassanlegg  565

 

Byggesak

Byggesaksgebyrer 2022

Byggesak

Søknad og tillatelse Pbl§20-3  
For behandling av søknader/tilsyn pr. ny boligenhet 16000
pr. ny hytte 16000
pr. boenhet over 4 boenheter 8500
For søknadspliktig tilbygg på hytter betales 32,- kr/m², min 6.400 6400
   
Tiltak uten krav om ansvarlig foretak  
For behandling av søknader uten ansvarsrett, og mindre byggearbeider 4350
Landbruksbygg   under  1.000 kvm 6400
Landbruksbygg over 1000 m2 14700
   
Større bygg og spesielle bygg, nybygg og tilbygg  
For behandling av søknader/tilsyn betales kr 32 pr m² 
Minimumsgebyr kr 6400

6400

For behandling av søknader/tilsyn med arbeider som ikke kan måles etter grunnflate, f.eks. forstøtningsmur, innhegning, skilt eller bruksendring er gebyret for hvert tilfelle. 4350
Delegert behandling av dispensasjonssøknad 6400
Politisk behandling av dispensasjonssøknad 9500
Dersom arbeidet igangsettes før godkjennelse, ramme-tillatelse eller igangsettingstillatelse er gitt, kan det ilegges et tilleggsgebyr på 100% av fullt behandlingsgebyr og minimum Overtredelsesgebyr ilegges i henhold til PBL. Avregnes
Delingstillatelse etter plan og bygningsloven 4350
Søknad om tillatelse til rivning for bygg uten behov for høring 2200
Søknad om tillatelse til rivning av bygg der vernemyndigheter må uttale seg 4250
Søknad om ansvarsrett i tiltaksklasse 1 der foretak ikke kan erklære 1150
Midlertidig brukstillatelse 4350

For behandling av søknad om seksjonering av eiendom betales 3 ganger rettsgebyr uten befaring, og 5 ganger rettsgebyr med befaring 

Reguleringsplan

Reguleringsplan - gebyrer 2022

Reguleringsplan
Regulativet gjelder for alle detaljreguleringer.  Regulativet gjelder for nye reguleringsplaner og for utfylling og endring av vedtatte reguleringsplaner.  Gebyr skal være innbetalt før saken legges frem til 1. gangs behandling, eller rådmannen fatter vedtak på delegasjon.  Gebyret belastes forslagsstiller, uavhengig av antall hjemmelshavere innenfor planområdet.  Det skal betales 50% av fullt gebyr dersom forslagsstiller trekker innlevert reguleringsforslag før 1. gangs behandling i kommunen.  Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller. 
FRITAK FOR GEBYR
Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr etter følgende arealberegning:
 • Landbruks- natur og friluftsområder hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates.
 • Grønnstruktur hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates.
 • Natur- og friluftsområder i sjø og vassdrag hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates. 
Private forslag til reguleringsplan (inkl.direkte kostnader) <5.000 kvm 54000
5.000-10.000 kvm 77500
10.000-25.000 kvm 98000
> 25.000 129000
Private forslag til reguleringsplan som avbrytes etter varsling 11400
Gebyr for andre arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr. time.   

2-7 ANDRE UTREDNINGER OG TILLEGGSGEBYR Kommunen kan kreve tilleggsgebyr etter medgått tid, jfr §1-5, dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis

 

Utslipp

Utslippsgebyr 2022

Ikke mva. på disse gebyrene kr
Søknad om utslippstillatelse 5350
Søknad om utslippstillatelse for fellesanlegg, > 4 boenhet 8450
Søknad om utslippstillatelse for anlegg størreenn 50 pe, kap.13. 16000

 

Oppmåling

Oppmålingsgebyrer 2022

D.1  Oppretting av matrikkelenhet  
D.1.1  Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende 
umatrikulert grunn (ikke mva. på disse gebyrene.)
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 0-1.000 m2 11900
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 1.001 - 2.000 m2 16500
Oppretting av matrikkelenhet, arealer  2001-3000 m2 23200
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 3.001 - 5.000 m2 25800
Oppretting av matrikkelenhet, arealer  5.001 – 9.000 m2 31000
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 9.001-11.000 m2 33550
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 11.001-13.000 m2 36100
Oppretting av matrikkelenhet, arealer  13.001-15.000 m2 38700
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 15.001-20.000 m2 43900
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 20.001-50.000 m2 51600
Pr påbegynt daa    - 50.001-100.000 m2 800
Pr. påbegynt daa  - Over 100.001  580
   
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjon i gebyr pr. sak;  
Antall saker Reduksjon%
6-10 10%
11-25 15%
26 og flere 20%
   
D.1.2.  Oppretting (oppmåling) av uteareal på eierseksjon  
Gebyr for oppmåling av tilleggsareal pr. eierseksjon  
< 50 m2 6400
51 – 250 m2 8500
251 – 2.000 m2 10550
> 2.001 m2 pr påbegynt daa   980
   
D.1.3. Oppretting av anleggseiendom  
Gebyr oppretting av grunneiendom  
0- 2.000 m3 23750
2.001 – 20.000 m3 pr. påbegynt 1000 m3 2800
Over 20.001 m3 pr påbegynt 1000m3 1750
   
D.1.4  Registrering av jordsameie  
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter med gått ttid.             Timesats. 1150
   
D.2.  Oppretting av matrikkelenhet uten utført oppmålingsforretning
Viser til D.1.1, D.1.3 og D.1.4 (Tidligere midlertidig forretning)
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning. 
4350
   
D.2.1. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering.
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar
seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter D.1 og D.2.
 
   
D.3.  Grensejustering
D.3.1.  Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering.
 
0-250 m2 8450
251 – 500 m2 12900
   
D.3.2.  Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men maksimal grense settes til 1000 m3
 
<0-250 m3 12900
251 – 1.000 m3 15000
   
D.4.  Arealoverføring
D.4.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift:
0-250 m2 15000
251 – 500 m2 18000
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyre på 3600
   
D.4.2.  Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, -ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
0-250 m3 16000
251 – 1.000 m3 19100
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på 1050
   
D.5  Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning  
inntil 2 punkter for påfølgende 5400
punkter, gebyr pr punkt 800
   
D.6.  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
inntil 2 punkter for påfølgende 8500
punkter, gebyr pr. punkt 1550
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Timesats er 1150
   

D.7.  Urimelig gebyr
Kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

D.8  Utsendelse av matrikkelbrev  
inntil 10 sider  175
over 10 sider 350
   
Kap.E   Gebyrforskrifter for arbeidet etter Lov om seksjonering  
E.1  Begjæring om seksjonering reseksjonering av en eiendom (R for 2022 kr 1223)
a  Sak som krever befaring:  fem rettsgebyr
b. Sak som ikke krever befaring:  tre rettsgebyr
 
E.2  Utarbeding av målebrev for grunnreal som inngår i en seksjon
Gebyr fastsettes etter reglene i kapittel D.1.2
 
E.3 Ny behandling av avslått søknad
Der fornyet søknad om seskjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr,)
 
Alle priser er ekslusive mva.  
   
Andre gebyrer i forbindelse med kart og oppmåling  
1.  Gebyr for oppmålingsbrev
For nyskrevet kopi av målebrev/skyltdeling betales  kr 

260
   
2.  Saker etter plan og bygningsloven  
- delingstillatelse pbl. 4350
- delingstillatelse etter jordloven 2000
   
3.  Innløsning av festegrunn
For festegrunn som skal innløses til grunneiendom, skal det gjennomføres en oppmålingsforretning. For festegrunner som har målebrev med koordinatbestemte grensehjørner i EUREF89 eller NGO 1948 eller som kan konverteres til EUREF89 gjennom noe beregning, kan oppmålingsforretningen gjennomføres uten ny merking og måling.

Gebyret for dette settes til 

Festegrunner som ikke oppfyller kravet om tidligere oppmåling, gjennomføres med full oppmålingsforretning og med gebyr etter D.1.1


6850
   
4. Andre gebyrer (ikke mva. på disse gebyrene)  
A4 0
A3 160
A2 260
A1 360
A0 470
   
5. Gebyr for salg av kart i digital form dwg/dxf  Minstepris
Deretter beregnes det etter  -Priskalkulatoren | Kartverket.no
1100
   
6.  Kart og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til
landbruks-, fritids-, og andre allmennyttige formål, beregnes anvendt tid, pris pr. time
1150
   
7. Gebyr når oppmålingsmyndigheten og annen instans foretar arbeidsfordelingen
 • for oppmålingsmyndighetens klargjøring og registrering beregnes 50% gebyr
 • for innkalling og avholdelse av forretning beregnes 20% gebyr
 • for merking og merkemateriell beregnes 10% gebyr
 • for måling, beregning og uttegning beregnes 30% gebyr.
 
8.  Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid
Gebyr for andre arabeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt tid

 

Timesats for landmåler 1150
TImesats for hjelpemann 570
   

9.  Betalingsbestemmelser
Alle gebyrer skal betales til økonomikontoret etter regnignsoppgave fra oppmålingsmyndigheten.  Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonspunktet.  Betaling innkreves når målebrev eller registreringsbrev sendes til tinglysning.  Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, adminsitrasjonsutgifter og merking av grenser.  Utgifter til merkemateriell er inkludert i gebyret.

Tinglysningsgebyr påplusses gebyret, for 2022 kr 540,- (elektronisk innsendt), kr 585,- (papirbasert innsendt).  Endringer av gebyrforskriftene fremmes gjennom oppmålingsmyndigheten i kommunen. 

 
   
10.  Indeksregulering
Gebyret reguleres pr. 01.01 hvert år i forhold til Statens Kartverks indekstabell for kart- og oppmålingsarbeider. 
 

 

Saker etter jord- og konsesjonsloven

Saker etter jord- og konsesjonsloven - gebyr 2022

Saker etter jord- og konsesjonsloven  kr
deling 2000
konsesjon 5000

 

Gravesøknader

Behandlingsgebyr for gravesøknad - 2022

Saksbehandlingsgebyr for gravesøknad:  kr. 1550,-

Priser for fast eiendom - tomtepriser

Tomtepriser 2022

  kr
Sletta Industriområde 250 pr. kvm
Tilleggsareal i eller utenfor regulert område i sentrum 125 pr. kvm
Krogstadfeltet, refusjon for vann, avløp, vei og gatelys 125.000 pr tomt
Krogstad, tomteareal 34 pr. kvm
Lihammeren, tomt inkl. refusjon 45.000 pr. tomt

 

Fellingstillatelse elg og hjort pr. felt dyr

Gebyr for fellingstillatelser 2022

  kr
Voksent elg 580
Kalv elg 340
Voksen hjort 450
Kalv hjort 270

 

Bevillinger

Skjenkebevillingsgebyr for 2022

Søknad om skjenking ved enkeltanledning  minstegebyr kr 5.500,-
(åpne arrangement, eks. festivaler)

Ambulerende bevilling pr. arrangement kr 400,- pr arrangment
(lukkede arrangement eks. bryllup, jubileer)

Gebyr for kunnkapsprøven - Alkoholloven kr 400,-

Gebyr for kunnskapsprøven - Serveringsloven kr 400,-

Husborn friområde

Priser sesongplass

Sesongplass kr 3000,-