Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/BPA Brukerstyrt Personlig Assistanse

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) - Marker kommune

Brukerstyrt personlig assistent

Henvendelse:  Virkosmhetsleder Omsorg Morten Aalborg, Tlf. 906 78 916
Epost;  morten.aalborg@marker.kommune.no

Søknadsskjema Pleie- og omsorgstjenester, omsorgsleilighet

Søkeren må være funksjonshemmet, myndig og ha egeninnsikt. Søker må ha behov for bistand mer enn 32 timer pr. uke til ulike aktiviteter i og utenfor hjemmet. Brukeren blir tildelt assistenter i turnus som blir ansatt av kommunen.. Skriftlig søknad blir behandlet i inntaksrådet, og tjenesten er gratis.

Link:
https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa