Borgerlige vigsler i Marker kommune

Borgelig vigsler

Fra 01.01.2018 overtas ansvaret for borgerlige vigsler av kommunene. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere i Marker kommune

Prøving av ekteskapsvilkårene

 1. For å inngå ekteskap i Norge, må Staten først prøve ekteskapsvilkårene. Dette gjøres av folkeregisteret ved det nærmeste skattekontoret og dere må selv søke om dette. Skjemaet finnes blant annet på Skatteetatens hjemmeside. Deretter får dere en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Det er en forutsetning at prøvingsattesten er innhentet før dere kan gjøre avtale om vigsel med kommunen.

 2. Når dere har mottatt prøvingsattesten, sender dere skjemaet som heter Kommunal vielse - registrering til kommunen.

 3. Når skjemaet er mottatt hos kommunen, vil dere bli kontaktet av kommunen for å avtale møte med viglser (den som skal vie dere). I dette møtet mottar dere videre informasjon og avtaler med vigsler om hvordan seremonien skal foregå.


Ofte stilte spørsmål
Hvem kan gifte seg borgerlig i Marker kommune?

 • Alle par, der minst én av partene er bosatt i Marker kommune eller har annen tilhørighet til kommunen
 • Utenlandske personer og norske statsborgere bosatt i utlandet


Hvem har vigselsmyndighet i Marker kommune?

 • Ordfører Kjersti Nythe Nilsen
 • Varaordfører Finn Labråten
 • Rådmann Tove Kolstad Skadsheim

Hvis dere har ønske om en konkret person som skal foreta vielsen, må dette oppgis i skjemaet for Kommunal vielse - registrering


Koster det noe?
Det er gratis å gifte seg i Marker kommune. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Det vil bli informert om kostnaden i god tid før vigselen.

 • Vigselen skal i hovedsak finne sted i Marker rådhus. Ønsker dere at vigselen skal foregå et annet sted, avtales dette på forhånd med den som skal vie dere. Det kan tilkomme ekstrautgifter for dere hvis dere ønsker å vies utenfor kommunens grenser.
   
 • I utgangspunktet vil vigsler finne sted i Marker Rådhus fredag og lørdag. Ønske om andre dager og steder kan fremmes. Vigsleren vurderer om dette kan gjennomføres med hensyn til ressurser og kapasitet
   
 • Ønsker dere dekorasjoner utover det kommunen tilbyr, avtales dette på forhånd med vigsleren. Dere er selv ansvarlige for anskaffelse og utgifter forbundet med slike dekorasjoner.
   
 • Ønsker dere å utvide seremonien med musikk og innslag ut over standard borgerlig vigselsrutine, avtales dette på forhånd med vigsleren. Dere er selv ansvarlige for anskaffelse og utgifter forbundet med slike innslag.

Hvis dere har andre ønsker utover standard borgerlig vigselsrutine, vil dere selv være ansvarlige for anskaffelse og utgifter forbundet med dette.


Vitner tilstede ved seremonien
To vitner må være tilstede under seremonien. Det kan være forlovere eller to andre myndige personer.  På henvendelse kan kommunen stille med vitner.


Seremonien

 • Brudeparet med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter.
 • Seremonien vil normalt finne sted i kommunestyresalen i Marker Rådhus. Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.
 • Dersom paret vil sette på ringer under seremonien gis det beskjed om dette. Fotografering og filming er normalt tillatt under og etter seremonien i samråd med vigsleren.
 • Dersom det er ønskelig med kunstneriske innslag, som musikk eller diktlesing, avklares dette med vigsleren.
 • Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregår på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.


Etter vigselen
Brudeparet vil få tilsendt midlertidig vigselsattest etter vigselen. Kommunen sender denne også til folkeregisteret som utsteder endelig vigselsattest.
 

Dette må du huske på

Har du spørsmål rundt vielsen kan du sende en epost til vielse@marker.kommune.no 

Dersom dere ønsker å gifte dere i mai, juni, juli  eller august, bør dere være ute i god tid med bestilling.
 

Parkering
Det er i utgangspunktet god parkeringsdekning ved Marker Rådhus.
 

Kontaktperson
Hanne Beate Vigen Hattestad kan kontaktes ved spørsmål om vigsler.
Telefon: 69 81 05 00

Lenker

 

 

Tips en venn Skriv ut