Planlegger dere bryllup ? - Prøving av ekteskapsvilkårene

 1. Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår

  Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

  Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider

  Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og ta med en kopi av. Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

 2. Når dere har mottatt prøvingsattesten, sender dere skjemaet som heter Kommunal vielse - registrering til kommunen.

 3. Når skjemaet er mottatt hos kommunen, vil dere bli kontaktet av kommunen for å avtale møte med viglser (den som skal vie dere). I dette møtet mottar dere videre informasjon og avtaler med vigsler om hvordan seremonien skal foregår.

Hvem kan gifte seg borgerlig i Marker kommune?

 • Alle par, der minst én av partene er bosatt i Marker kommune eller har annen tilhørighet til kommunen
 • Utenlandske personer og norske statsborgere bosatt i utlandet

Hvem har vigselsmyndighet i Marker kommune?

 • Ordfører 
 • Varaordfører

Hvis dere har ønske om en konkret person som skal foreta vielsen, må dette oppgis i skjemaet for Kommunal vielse - registrering

Koster det noe?

Det er gratis å gifte seg i Marker kommune. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Det vil bli informert om kostnaden i god tid før vigselen.

 • Vigselen skal i hovedsak finne sted i Marker rådhus. Ønsker dere at vigselen skal foregå et annet sted, avtales dette på forhånd med den som skal vie dere. Det kan tilkomme ekstrautgifter for dere hvis dere ønsker å vies utenfor kommunens grenser.
   
 • I utgangspunktet vil vigsler finne sted i Marker Rådhus fredag og lørdag. Ønske om andre dager og steder kan fremmes. Vigsleren vurderer om dette kan gjennomføres med hensyn til ressurser og kapasitet
   
 • Ønsker dere dekorasjoner utover det kommunen tilbyr, avtales dette på forhånd med vigsleren. Dere er selv ansvarlige for anskaffelse og utgifter forbundet med slike dekorasjoner.
   
 • Ønsker dere å utvide seremonien med musikk og innslag ut over standard borgerlig vigselsrutine, avtales dette på forhånd med vigsleren. Dere er selv ansvarlige for anskaffelse og utgifter forbundet med slike innslag.

Hvis dere har andre ønsker utover standard borgerlig vigselsrutine, vil dere selv være ansvarlige for anskaffelse og utgifter forbundet med dette.

Vitner tilstede ved seremonien

To vitner må være tilstede under seremonien. Det kan være forlovere eller to andre myndige personer.  På henvendelse kan kommunen stille med vitner.

Seremonien

 • Brudeparet med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter.
 • Seremonien vil normalt finne sted i kommunestyresalen i Marker Rådhus. Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.
 • Dersom paret vil sette på ringer under seremonien gis det beskjed om dette. Fotografering og filming er normalt tillatt under og etter seremonien i samråd med vigsleren.
 • Dersom det er ønskelig med kunstneriske innslag, som musikk eller diktlesing, avklares dette med vigsleren.
 • Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregår på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Etter vigselen

Brudeparet vil få tilsendt midlertidig vigselsattest etter vigselen. Kommunen sender denne også til folkeregisteret som utsteder endelig vigselsattest.

Fra 1. mars 2020 vil du som nygift motta bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregisteret i stedet for å motta en vigselsattest på papir i postkassen. 

Fremover vil du som har giftet deg motta en digital bekreftelse i din innboks i Altinn på registrering av inngått ekteskap. Dersom du ikke er digital bruker, får du bekreftelsen i posten. 

Fortsatt mulig å få en "klassisk" vigselsattest
Dersom du som nygift likevel ønsker å få utstedt en vigselsattest på papir, vil det fortsatt være mulig å bestille en vigselsattest fra Skatteetatens nettsider. For personer som ikke er bosatt i Norge, men gifter seg etter norsk rett, vil Folkeregisteret fortsatt sende ut en vigselsattest i brevpost. Dette fordi personer bosatt i utlandet har behov for en slik attest for å registrere vigselen i sitt lands folkeregister.

 

Dette må du huske på

Har du spørsmål rundt vielsen kan du sende en epost til vielse@marker.kommune.no 

Dersom dere ønsker å gifte dere i mai, juni, juli  eller august, bør dere være ute i god tid med bestilling.

Parkering

Det er i utgangspunktet god parkeringsdekning ved Marker Rådhus.