Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Barnevernstjenesten

Barnevernet i Marker kommune

Barnevernsvakta, telefon 91389293 / 116111

Telefon: Felles nr til Barneverntjenesten: 4769 2723, sentralbord Rådhuset: 6981 0500.

Barnevernet i Marker kommune har kontor i Rådhuset, 2. etasje.
Henvendelse: Servicetorget.

Besøksadresse: Rådhuset, Storgt. 60, 1870 Ørje  

Postadresse: Marker kommune, Barneverntjenesten, Postboks 114, 1871 Ørje

Ansatte:
Jørgen Tronstad, barnevernsleder
Tove Husebråten, barnevernskonsulent
Kari Degnes Krog, barnevernskonsulent
Maren Amalie Halsen, barnevernskonsulent
Janne Johansen, tiltakskonsulent
Venke Olsen, sekretær

Brosjyrer, dokumenter og lignende
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger
Barnevernet og taushetsplikten ... (rundskriv)
Info om barnevernsarbeid fra BUF.dir