Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Barnevern

Barnevernet i Marker kommune

Barnevernsvakta, telefon 91389293 / 116111 Besøksadresse:Rådhuset, Storgt. 60, 1870 Ørje Fax: 69810666

Telefon: 69810500 Barnevernet i Marker kommune har kontor i Rådhuset, 2. etasje.
Henvendelse: Servicetorget.
 

Ansatte:
Jørgen Tronstad, barnevernsleder
Tove Husebråten, barnevernskonsulent
Kari Degnes Krog, barnevernskonsulent
Maren Amalie Halsen, barnevernskonsulent
Janne Johansen, tiltakskonsulent
Venke Olsen, sekretær

Brosjyrer, dokumenter og lignende
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger
Barnevernet og taushetsplikten ... (rundskriv)
Info om barnevernsarbeid fra BUF.dir

Tips en venn Skriv ut