Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Marker-modellen/Foreldre/voksne/Tiltak og tjenester/Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk - BUPP

BUPP - barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) i Askim skal gi barne- og ungdomspsykiatriske tjenester til innbyggerne i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Etter 1.1.2020 gjelder det kommunene Indre Østfold, Skiptvet og Marker.
 

Vi tar imot barn og unge fra 0-18 år med psykisk lidelse og/eller problemer til undersøkelse og eventuell behandling.

 

BUPP jobber dels individuelt med barnet og dels med hele familien. BUPP har alltid kontakt med foreldre, samt ofte også kontakt med skole, barnehage og/eller andre hjelpeinstanser. BUPP bidrar med veiledningstjenester til kommunale instanser rundt barnet.

 

https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusbehandling/avdeling-for-barne-og-ungdomspsykiatri-og-barnehabilitering/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-askim#les-mer-om-bupp-askim