Hjem/Om kommunen/Næringsliv/Barnas grenseland

Barnas Grenseland

Gjennom interreg-prosjektet "Barnas Grenseland" samarbeider kommunene i Indre Østfold med Årjang, Säffle og Bengtsfors i Sverige om å utvikle Nordens beste reisemål for barn og barnefamilier.

Grenseområdet har utrolige muligheter for å tilby naturbaserte opplevelser for barnefamilier– enten de ønsker å padle, ri, sykle, vandre, fiske, bade, klatre eller …Vi ønsker nå å tilrettelegge slik at enda flere barnefamilier kan oppleve naturen. Gjennom blant annet å bruke historien om ”Stubbefolket” skal vi formidle kunnskap om natur og miljø, skape gode verdier og gjøre det morsomt for barna å ferdes i naturen. Konseptet ”Stubbefolket” er utarbeidet av Fantasi Fabrikken AS.

Det er i hovedsak grensekommunene Aremark, Marker og Rømskog sammen med Innovasjon Norge og Østfold fylkeskommune på norsk side, og kommunene Årjäng, Bengtsfor og Säffle med flere offentlige institusjoner på svensk side som gjennom Interreg-systemet har finansiert prosjektet, og alle involverte parter ønsker å videreutvikle dette videre i tiden fremover.

På disse sidene vil du finne informasjon om prosjektet, som søknader, rapporter, møtereferater mm. Den mer publikumsrettede delen av prosjektet finner du under www.barnasgrenseland.no