Badevannsprøver tas fra utvalgte badeplasser i løpet av badesesongen. Resultatene fra prøvetakingen finnes i tabellen nedenfor. De er vurdert etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad https://www.fhi.no/ml/badevann/badevann--forurensning-og-regler/

 

X 9KfNDPZqBhtgAAAABJRU 5ErkJggg==

w 9kn 77FO 1jaoQAAAABJRU 5ErkJggg==