Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Om Marker/Båtutsettingsplass

Båtutsettingsplasser

Se kart her

Pkt. 1:  Ysterud -  Rødenessjøen,  følg gamle E18 mot Mysen  ca 200 meter fra Kanalbrua i Ørje.

Pkt. 2:  Tømmervn; (Høvleritomta)  Øymarksjøen; Ørjeelva.

Pkt. 3:  Østre Otteid, Stora Lee.

Grafisk profil - Marker kommune