Selvbetjening/Avfall - renovasjon

Avfall - renovasjon

Marker kommune er knyttet til Indre Østfold Renovasjon, som er et interkomunalt avfallsselskap bestående av 7 kommuner i Indre Østfold.

Grensen gjenvinningsstasjon, Marker - Åpningstid: ONSDAGER  kl. 14:00 - 19:00

Avfallskalender- finn din tømmedag her

Hvordan sortere ?
Se også sortere.no

Logo IØR        Indre Østfold renovasjons hjemmeside

Ofte stilte spørsmål om renovasjonsordningen i Indre Østfold.
 

Renovasjonsgebyret faktureres abonnementene fra Indre Østfold Renovasjon, ikke fra kommunen. 
Renovasjonsgebyr - se prishefte 2019

Alle henvendelser som gjelder renovasjon rettes direkte  til IØR tlf. 69 88 79 50.  

 

  • Matavfallsposer deles ut gratis. Det kan hentes flere matavfallsposer på Marker rådhus, servicetorget.
  • Ekstraavfall (utover en sekk), som du ønsker at renovatøren skal ta med, da må du kjøpe spesiell sekk til dette. Denne er merket EKSTRASEKK (blå). Disse selges på Marker rådhus, servicetorget. De koster kr.200,- pr. rull eller kr.20,- pr.sekk. Ekstraavfall inngår ikke i den ordinære renovasjonen og renovatøren har ikke plikt på seg til å ta med avfall som står ved siden av stativet dersom avfallet ikke er emballert i en ekstraavfallssekk. Ekstraavfallet blir hentet samtidig med det vanlige restavfallet. Hvis avfall ikke blir hentet kan avvik meldes IØR Stegen på tlf. 69887950


Glass
Det blir IKKE satt ut  container til glass og metall på offentlig sted.  Det er fordi det er glass- og metallinnhenting hjemme hos hver abonnent.
Hvis det trengs mer volum til denne fraksjonen, kontakt Indre Østfold Renovasjon.
Glass og metall kan også leveres gratis på gjenvinningsstasjonen i Marker på torsdager.

 

Hentedager - se avfallskalender på aktuell adresse.

Tips en venn Skriv ut