Hjem/Alle tjenester/Landbruk, byggesak og teknisk/Arealplanlegger

Arealplanlegging

Leser dokumenter
Kontaktinformasjon: Virksomhetsleder teknikk, plan og miljø :  Ann-Mari Nylund
Tlf. 930 38 757

Postadresse: Postboks 114, 1871 Ørje
Besøksadresse: Storgt. 60. Rådhuset, 1870  Ørje
 
 Kommuneplanens arealdel er knyttet til den overordnede planlegging i kommunen iht.l plan- og bygningsloven. Arealdelen til kommuneplanen skal bl.a. angi byggeområder, landbruks, natur- og friluftsområder, kommunikasjon m.v. Nærmere detaljer kan hentes i plan- og bygningslovens kap. VI. De oppgaver som tilligger teknisk virksomhet omfatter i det vesentligste reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Opplysninger om denne type planlegging kan hentes i plan- og bygningslovens kap. VII. Vedtak om arealbruk i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er rettslig bindende. Kommunale arealplaner behandles lokalt av Kommunestyret.

 
 
Tips en venn Skriv ut