Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Barnehage

Annen Etasje barnehage.

Annen Etasje barnehage er en enavdelingsbarnehage sentralt plassert på Ørje. Barnehagen er privateid og drives av Filadelfia , Ørje. En utvidet kristen formålsparagraf praktiseres.

Barnehagen tar i mot barn fra 1 år.

Vi tilbyr hele og delte plasser. Åpningstid : 7.00-16.30

Nytt barnehageår starter uke 32 (medio august). Vi holder stengt i skolens juleferie og påskeferie samt 5 planleggingsdager.

013
Annen etasje005
Annen etasje018
MIljøfyrtårn
MIljøfyrtårn

Vi er opptatt av nærhet til ungene, at ungene har gode opplevelser av seg selv, av lek og hverandre. Hver dag skal inneholde en stor dose glede og humor, aktivitet, kreativitet og opplevelse.

Barnehagen ønsker by på et aktivt og utviklende læringsmiljø. Vi synes det er viktig å inkludere ungene i alle typer ”oppdrag”, at de blir kjent med kommunens institusjoner og arbeidsplasser, og at de får kunnskap om vår lokalhistorie og våre severdigheter. Vi er ofte på turer i skog og mark. Barnehagens sentrale beliggenhet gir oss unike muligheter for dette.

Barnehagen ble miljøfyrtårnsertifisert i 2009. Gjenbruk, gjenvinning og andre miljøtiltak har en stor plass på vår dagsrytme. Vi mener det er viktig at ungene evner å se løsninger og muligheter i det som kan gjenvinnes. Vi er opptatte av foreldre som tar del og er engasjerte i ungenes hverdag. En god dialog er avgjørende for ungenes trivsel og utbytte.

 

Dokumenter:

Ønsker du å vite mer om oss ? Ta kontakt: tlf 69 81 17 93 eller 92 46 14 67
 

 

 

Tips en venn Skriv ut

Dokumenter


FILELIST: Folder listing not allowed. Please edit folder properties to allow listing: Folder ID #133751 or use SSECRET setting.