Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Rus- og psykisk helsetjeneste/Aktiviteter og dagsenter - Psykisk helse

Aktiviteter og dagsenter - Psykisk helse - Marker kommune

Et tilbud til deg som har eller har hatt psykiske problemer.

Dagsenteret holder til på Marker bo og servcesenter, Braarudveien 25, 1870 Ørje

Dagsenteret – et åpent tilbud til brukere fra Marker, åpent hver onsdag 10-14.
 

Dagsenteret er et treff- og et aktivitetssenter i utvikling; der fellesskapet kan skape et trygt miljø som gir overskudd til å mestre dagliglivets oppgaver. Du er velkommen til å sette ditt preg på stedet.

Ta kontakt med en av oss som arbeider i teamet for psykisk helse i Marker kommune.

Vi ønsker at dagsenteret skal være et sosialt treffsted.

Vi starter med en kopp kaffe og en prat:
Aktiviteter gjør vi ut fra dagsformen, for eksempel:
• Lage mat
• Hobby/aktiviteter
• Pakke materiell for en bedrift
• Bingo en gang i måneden
• Trim

Felles lunsj kl.12.30

Sammen kan vi planlegge og arrangere:
• Temasamlinger, turer, butikkbesøk/kafébesøk osv.

Husmøte – eller husstyre har vi en gang i måneden. Her kan vi snakke om små og store saker som gjelder driften, ta opp bestemte saker om vi har lyst til å gjøre i ukene som kommer.