Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for klima- og energiplan

Marker kommunes profil

Høringsfrist:  1. mars 2019

Forslag til planprogram for kommunedelplan for klima og energi for Marker 2019 – 2030 er i Plan- og miljøutvalgets møte den 15. januar 2019 vedtatt lagt ut på høring i tråd med plan- og bygningslovens § 11-13. Samtidig varsles også oppstart av planarbeidet etter plan- og bygningsloven § 11-12.

Forslag til planprogram kan fås ved henvendelse til Marker kommune.

Elektronisk versjon finnes nedenfor.

Innspill
Marker kommune inviterer innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlige organ til å komme med innspill til planprogrammet. Det kan være innspill til selve innholdet i planprogrammet, organisering av arbeidet, temaer som skal drøftes i planarbeidet og konkrete forslag til klima- og energitiltak.

Frist for innspill er 1. mars.
Innspill til planprogrammet sendes på elektronisk høringsskjema her eller skriftlig til Marker kommune, Pr. 114, 1871 eller post@marker.kommune

Spørsmål kan rettes til Ann Kristin Halvorsrud tlf 69810500 eller pr. e-post; ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no

 

Vedlegg:
Planprogrammet

Samlet saksframlegg fra Plan- og miljøutvalgets møte 15.01.2019

Tips en venn Skriv ut