Overvåkning av villsvin

Villsvin

Veterinærinstituttet ønsker å dokumentere helsestatus på felt villsvin i Norge da kunnskapen her er mangelfull. I den forbindelse har Marker kommune mottatt prøvetakingsutstyr og vi har kvalifiserte folk som tar på seg oppdrag for å ta prøvene hvis du ikke ønsker å utføre det selv.

For hjelp til utførelse av prøve, henvend deg til Thor Mauritzen (91 30 13 85). Prøvetakingsutstyr kan også hentes på Marker rådhus. Det skal tas blodprøve, muskelprøve og avføringsprøve.

Når du sender inn ferdig frankert konvolutt med prøver, inkluderer dette gratis undersøkelse for trikiner. Ved spørsmål ta kontakt med Marker kommune v/ Ann Kristin Halvorsrud

Tips en venn Skriv ut