Hjem/Alle tjenester/Landbruk, byggesak og teknisk/Vann og avløp

Vann og avløp - Kontaktinformasjon

►Spørsmål vedr.
kommunalt
vann/avløp virksomhetsleder Ann-Mari Nylund telefon 
930 38 757, ann-mari.nylund@marker.kommune.no
privat/spredt vann/avløp: Rolf Heed, telefon 924 56 732.  Epost: rolf.heed@marker.kommune.no

Spørsmål vedrørende slamtømming og kommunale avgifter Eva Heed: 69 81 05 00
 (mandag, onsdag, fredag)

Bommen renseanlegg
    Idrettsparkveien 20, 1870  Ørje  (kart)
    Kontaktperson:  Rolf Heed, tlf. 924 56 732

Slamtømming
    For bestilling av slamtømming - kontakt Slam og spyleservice tlf. 69 89 71 30

    

 

 

 

Tips en venn Skriv ut