Aktiv på dagtid for deg som er mellom 18 og 67 år og står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar enten;

•sykepenger
•arbeidsavklaringspenger
•uføreytelser
•overgangsstønad
•dagpenger
•økonomisk sosialstøtte

Link til Norges Idrettsforbund - Østfold  idrettskrets her