Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge fra 0-20 år og til gravide som ønsker å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjonen. Tjenesten er styrt av Lov om helsetjenesten i kommunene og har som mål å forebygge sykdom og skader hos barn og å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse.

Det fødes årlig gjennomsnittlig 30 barn i kommunen. Jordmor og helsesøster samarbeider om å gi helhetlig oppfølging, støtte og veiledning fra svangerskapets start, gjennom spe-/småbarns og skolebarnsfasen og videre inn i ungdomsalder.

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud som vi ønsker skal være lett tilgjengelig for befolkningen. Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger om ting som kan gjøres bedre.

 

Besøksadresse: Marker rådhus

Postadresse: Postboks 114, 1871 Ørje

Telefon: 454 03 925 / 466 24 336

E-post: ase.arneberg@marker.kommune.no