Hjem/Om kommunen/Rådmann/Plan og miljø

Plan og miljø

Felles plan og miljøkontor for Marker, Aremark og Rømskog kommune.

Virksomhetsleder:  Ole Eide
E-post: ole.eide@marker.kommune.no
Telefon: 40 03 93 21

VIrksomheten består av:

Arealplanlegging
Byggesak
Landbruk
Miljø
Oppmåling
Skogbruk
Spredt avløp