www.marker.kommune.no

Kontrollutvalget

Oppgaver og myndighet: Ansvarsområde for kontrollutvalget er fastsatt som følger: - avgi innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter. - avgi innstilling til kommunestyret om kommunens skatteregnskap. - avgi innstilling til kommunestyret om kommunens avsluttede byggeregnskap med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter. - øvrige oppgaver etter lov og forskrifter. - andre oppgaver etter kommunestyrets nærmere bestemmelse.

Medlem

Parti

Personlig varamedlem

Parti

Roy Løvstad, leder
​Epost:  roy.lovstad@gmail.com
Telefon:  907 85 346
AP Amanda Fosser
Epost: amanda_fosser@hotmail.no
Telefon:   908 76 883
AP
Rosalia Bjerkedal, nestleder
​Epost:  rosaliabjerkedal@gmail.com
Telefon:  906 71 836
V/SP Dunja Sijl
​E-post:  dunja.sijl@outlook.com
​Telefon:  909 77 259
V
Heidi Johnsen
Epost:  heidiaj@hotmail. no
​Telefon:  928 15 564
AP Gunnar Ingebretsen
​E-post:  gunnar-i@online.no
​Telefon: 952 53 103 
AP
Martin Muskaug
Epost: martin.muskaug@hotmail.com
​Telefon: 458 73 065
SP/V Anne H. Østbye
​Epost:  ann-oes@online.no
Telefon:  911 37 657
SP
June Elisabeth Auten
​Epost:june.glundberg@hotmail.no
​Telefon:  936 44 517
H Tor Arne Klund
Epost:  tor-ar-k@online.no
Telefon:  926 11 121
H

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Epost; iokus@fredrikstad.kommune.no

     

Oversikt over medlemmer og personlig varamedlemmer til kontrollutvalget
for valgperioden 2019-2023


 

 

 

 

 

 

Innkallinger

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2020-02-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
757Kb   2019-11-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2019-09-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2019-06-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
17M   2019-05-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
19M   2019-02-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2018-11-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
32M   2018-09-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
230Kb   2018-06-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
19M   2018-05-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2018-01-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
432Kb   2017-11-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
507Kb   2017-09-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2017-06-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2017-05-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2017-01-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
846Kb   2016-11-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2016-09-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2016-05-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2016-05-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2016-05-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
549Kb   2016-02-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2015-11-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2015-09-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
13Kb   2015-06-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2015-06-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
15M   2015-05-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2015-02-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2014-11-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2014-08-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
593Kb   2014-06-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2014-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2014-02-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2013-11-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
283Kb   2013-11-01

Protokoller

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
228Kb   2020-03-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
186Kb   2019-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
186Kb   2019-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
195Kb   2019-06-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
235Kb   2018-12-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
299Kb   2018-09-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
213Kb   2018-06-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
241Kb   2018-06-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
234Kb   2018-06-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
216Kb   2018-01-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
201Kb   2017-11-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
142Kb   2017-10-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
231Kb   2017-06-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
235Kb   2017-05-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
235Kb   2017-05-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
188Kb   2017-02-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
153Kb   2016-10-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
134Kb   2016-05-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
303Kb   2015-12-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
130Kb   2015-09-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
127Kb   2015-06-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
149Kb   2015-03-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
136Kb   2014-09-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
144Kb   2014-09-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
134Kb   2014-05-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
177Kb   2013-11-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
127Kb   2013-09-11