Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Styrer, råd og utvalg/Andre råd og utvalg

Kontrollutvalget

Oppgaver og myndighet: Ansvarsområde for kontrollutvalget er fastsatt som følger: - avgi innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter. - avgi innstilling til kommunestyret om kommunens skatteregnskap. - avgi innstilling til kommunestyret om kommunens avsluttede byggeregnskap med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter. - øvrige oppgaver etter lov og forskrifter. - andre oppgaver etter kommunestyrets nærmere bestemmelse.
 

Medlem

Parti

Personlig varamedlem

Parti

Oversikt over medlemmer og personlig varamedlemmer til kontrollutvalget
for valgperioden 2015 - 2019

Heidi Harefallet Slupstad,  leder,
heidifallet@hotmail.com  Tlf.: 924 40 710
Østre Rødenesvei 911, 1870 Ørje

SP

Amund Rakkestad
amundrakkestad@msn.com

Krogsundvn. 1480, 1870 Ørje

SP

Kristian  Fog, nestleder¨,
kristian@fogtransport.no Tlf: 992 69 999
Gjølsjøødegård, 1870 Ørje

H

June Auten
Tlf.  93644517
E-post: june.glundberg@hotmail.no
Glundbergbakken 49, 1870  Ørje

H

Kent Arne Olsson
kent.olsson@sandlibygg.no
Tlf: 93238874

AP

Anita Ruud
aniruud@online.no
Bergbråtevn. 25, 1870 Ørje

AP

Anne Østbye
Epost: ann-oes@online.no
Tlf :  911 37 657
Vestre Rødenesveien 1074, 1870  Ørje

SP

Bjørn Borgund
E-post:  bjorn.borgund@gmail.com Tlf. 908 44 190

V

Odd Volen
odd@volen.no
Lyngveien 4, 1870  Ørje

Krf

Oddmund Fosser
Søby, 1870  Ørje
Tlf.: 69 81 21 45

Krf


Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Epost; iokus@fredrikstad.kommune.no

Tips en venn Skriv ut

Innkallinger

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
19M   2019-02-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2018-11-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
32M   2018-09-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
230Kb   2018-06-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
19M   2018-05-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2018-01-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
432Kb   2017-11-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
507Kb   2017-09-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2017-06-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2017-05-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2017-01-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
846Kb   2016-11-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2016-09-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2016-05-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2016-05-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2016-05-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
549Kb   2016-02-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2015-11-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2015-09-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
13Kb   2015-06-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2015-06-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
15M   2015-05-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2015-02-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2014-11-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2014-08-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
593Kb   2014-06-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2014-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2014-02-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2013-11-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
283Kb   2013-11-01