Selvbetjening/Postliste

Postlister og innsyn i dokumenter



Innsynsbegjæring.
Enhvers rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentlighetsloven. Du kan be om innsyn og få kopi av dokumenter. Du kan selv fylle ut skjema for innsynsbegjæring på våre nettsider, eller du kan kontakte oss pr. e-post, telefon, telefaks eller ved personlig oppmøte.

Unntatt offentlighet.
Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og du vil da se en henvisning til hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for dette i journalen. Et eksempel på informasjon som kan være unntatt offentlighet er informasjon om avsender/mottaker. Informasjon som er unntatt offentlighet er i journalen erstattet med stjernetegn, eksempelvis (*****). Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet.

Elektronisk skjema - saksdokumenter - bestilling - finner du her.

Nyttig lenke:
Arkivportalen.no

 

Postlister som ligger nederst på denne siden er av av eldre dato og fra det gamle sak- og arkivsystemet. Innsyn til siste oppdaterte postlister klikk her

Dokumenter

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
89Kb   2016-11-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
113Kb   2016-11-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
89Kb   2016-11-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
85Kb   2016-10-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
100Kb   2016-10-20
/images/icons/16x16/pdf.gif
96Kb   2016-10-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
147Kb   2016-10-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
150Kb   2016-09-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
81Kb   2016-09-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
155Kb   2016-09-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
120Kb   2016-08-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
77Kb   2016-08-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
114Kb   2016-08-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
79Kb   2016-07-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
74Kb   2016-07-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
97Kb   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
136Kb   2016-06-23
/images/icons/16x16/pdf.gif
108Kb   2016-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
74Kb   2016-06-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
119Kb   2016-06-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
88Kb   2016-05-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
84Kb   2016-05-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
141Kb   2016-05-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
103Kb   2016-04-27

Tjenestebeskrivelser