Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
.png °

Beredskap og krise

Dersom det oppstår en krise med spesielt behov for å informere blir viktige opplysninger lagt ut på denne siden. Ellers kan du her finne generell informasjon som kan ha betydning for beredskap og sikkerhet.

Marker kommune har beredskapsplaner og faste ordninger for å håndtere forskjellige uønskede situasjoner. I en alvorlig krisesituasjon vil kommunens kriseledelse rasktest mulig iverksette nødvendige tiltak og utnytte kommunens ressurser best mulig for å beskytte kommunens befolkning, miljø og materielle verdier. Målet er å begrense skadevirkninger og skadeomfang i størst mulig grad for mennesker, miljø og økonomi.

Kommunens beredskapsplaner inneholder konkrete tiltak for mange forskjellige situasjoner. Der vi vet at det er nødvendig med flere ressurser enn det vi selv kontrollerer, deltar vi i felles ordninger.

Selv om Marker kommune informerer i krisetilfeller, vil det i de fleste akuttsituasjoner være Politiet som har kommandoen og Politiet vil derfor være en vesentlig aktør når det skal informeres.

Nødtelefoner
 
 
 
Marker kommunes sentralbordnummervil i
tilfelle av en krise være 69 81 05 00.

 
 
 
 
 HJELP UTRYKNINGSKJØRETØYENE HELT FREM LÆR DEG GÅRDS- OG BRUKSNUMMERET DITT!

I Østfold er det moderne alarmsentral som tar i mot akutthenvendelser om ambulanse, politi eller brann. Nytt nødnett er også på plass om kort tid. Utrykningskjøretøyene bør helst ikke bli forsinket, i alle fall ikke av at de ikke vet hvor de skal. Ringer du fra mobiltelefon eller IP-telefon, som mange nå bruker får ikke alarmsentralen kartreferanse til det stedet det gjelder. I en stresset situasjon er det heller ikke sikkert vi klarer å gi best mulig veibeskrivelse til et hus uten gateadresse. Dyrebar tid kan gå tapt med å lete etter riktig hus som ikke har gateadresse. Alarmsentralen kan imidlertid identifisere hvilket som helst hus ut fra gårds- og bruksnummer.

Skriv ned gårds- og bruksnummeret til eiendommen din på merketape og fest det til mobiltelefonen, eller lær det utenat. Da er du i alle fall bedre rustet dersom det gjelder atrykning til ditt eget hus.

Merker du huset ditt tydelig med gårds- og bruksnummeret kan dette være til hjelp for andre som er i nærheten og som kan varsle om noe som kan redde deg eller din eiendom.